Slovo úvodem


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(3): 95

Vážené kolegyně a kolegové,

celostátní konference ČGPS a SSG ČR v Brně přinesla kromě řady zajímavých přednesených sdělení i plodnou a bohatou diskusi. Nabídla prostor pro řadu osobních setkání a pro vzájemnou výměnu zkušeností s kolegy z oboru. Potěšující byla pro organizátory tradičně bohatá účast a neutuchající zájem o program odborný, doprovodný i společenský. Konference odstartovala i nové formy postgraduálního vzdělávání, které, jak se zatím zdá, své místo na slunci teprve hledají a hlásí se o zájem potenciálních uživatelů vedle dnes již tradičních forem celoživotního studia.

S potěšením musím konstatovat že e-learningový kurz, na jehož vzniku se podílí náš časopis ve spolupráci s Gynekologicko- porodnickou klinikou LF MU a FN Brno a vydavatelem Medica Healthword a.s., oslovil řadu z Vás a již během vlastní konference jsme zaznamenali první stovku registrovaných gynekologů v systému. Progresivní systém celoživotního vzdělávání prostřednictvím internetu je pevnou součásti většiny oborů lidské činnosti. Medicína, věda a výzkum, školství a celoživotní zvyšování erudice není výjimkou.

První e-kurz je zaměřen na problematiku asistované reprodukce. Na adrese www.mhwa.cz naleznete 5 témat, která zahrnují aktuální novinky z této atraktivní subspecializace. Kurz se věnuje rizikovým faktorům vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu v cyklu in vitro fertilizace, možnosti ochrany reprodukčních funkcí u onkologických pacientek, terapeutickým možnostem asistované reprodukce u perimenopauzálních žen nebo i rozboru vlivu přítomnosti chlamydií na kvalitu spermatu a morfologii spermií. Každé téma doplňuje 10 otázek, na které systém nabízí 3 odpovědi, z nichž je vždy pouze jedna správná. Cvičný (edukační) test je elektronicky hodnocen a testovací systém informuje o dosažené procentuální úspěšnosti včetně informace o chybně zodpovězených otázkách. Závěrečný (zkouškový) test z celého e-kurzu je generován z celkem 50 otázek. Pro úspěšné absolvování závěrečného testu je nutno dosáhnout minimálně 80% úspěšnosti odpovědí. Pokud neuspějete v 1. kole, můžete se vrátit ke zdrojovým článkům a cvičným testům a výstupní test opakovat ve 2 opravných kolech, přitom do 2. kola testování se můžete nejdříve za 2 dny po 1. testování a do 3. kola pak nejdříve za 7 dní po 2. testování.

Další téma e-learningu je zaměřeno na problematiku reprodukční gynekologie. Dysfunkční děložní krvácení, hojení peritonea a tvorba adhezí, klinický význam hyperprolaktinemie a problematika mykotických vulvovaginitid a urogenitálních infekcí jsou témata, z nichž vyplyne další sada zkušebních otázek. V době, kdy čtete tento úvodník, je již kurz v plné verzi k dispozici na www.mhwa.cz. Úspěšným absolventům kurzů, tedy těm, kteří dosáhnou v daném v závěrečném testu 80% úspěšnosti, budou přiděleny kredity ČLK. Detailní návod k registraci do systému, postup absolvování kurzu i podmínky získání certifikátu naleznete ve formě stručného manuálu v tomto sešitu Praktické gynekologie.

Léto, čas dovolených a konferenční prázdniny Vám tak otvírají prostor pro získávání aktuálních informací z oboru a zvyšování vlastní odborné erudice z pohodlného prostředí Vašeho osobního počítače. Přeji všem dostatečný prostor, čas a klid pro práci, ale i pro relaxaci v nadcházejících měsících.


as. MUDr. Robert Hudeček


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa