Edukační kazuistika


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2006; 10(2): 52

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vám představili nový edukační projekt podporovaný grantem společnosti Grünenthal. Jeho cílem je snadnou a časově nenáročnou interaktivní formou přispívat ke kontinuálnímu vzdělávání v našem oboru.

Počínaje dnešním číslem Praktické gynekologie Vám v každém dalším vydání předložíme jednu kazuistiku z naší každodenní gynekologické praxe. Součástí kazuistiky bude i několik všetečných otázek, zaměřených na možnosti jejího medicínského řešení. Vaším úkolem pak bude na tyto otázky stručně odpovědět a svůj názor zaslat do redakce časopisu Praktická gynekologie, a to buď písemně na adresu Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D., Medica Healthword, a. s., Bidláky 20, 639 00, Brno nebo e-mailem na adresu katerina.zachovalova@mhw.cz. Otázky můžete zodpovědět také elektronickou cestou na portálu www.praktickagynekologie. cz, kam budou kazuistiky a otázky k nim, stejně jako posléze informace o správném řešení zavěšovány.

Řešení otázek uveřejníme vždy v následujícím vydání Praktické gynekologie. Správnost odpovědí a postupů garantuje vzdělávací pracoviště s certifikací EBCOG, jmenovitě Ústav pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Z Vašich správných odpovědí vylosujeme tři výherce a jejich jména zveřejníme. První výherce získá bezplatnou registraci na kongres ČPGS a SSG ČR v roce 2007 v Praze a volnou vstupenku na kongresový galavečer na Žofíně. Další dva výherce odměníme věcnými cenami.

Těšíme se na Vaše odpovědi či komentáře a rovněž přivítáme Vaše zkušenosti či konkrétní případy, které bychom rádi publikovali jako další kazuistiky, u nichž budete samozřejmě uvedeni jako autoři. Náměty, komentáře a kazuistiky ze své praxe můžete zasílat na výše uvedenou adresu vydavatelství časopisu Praktická gynekologie.

Těšíme se na naši nadcházející spolupráci.

Za kolektiv autorů připravujících tuto rubriku

as. MUDr. Petr Křepelka, CSc.

zást. vedoucího gyn.-por. katedry IPVZ, ÚPMD Praha

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

zást. přednosty pro vědu a výzkum Gyn.-por. kliniky LF MU a FN Brno

Edukační kazuistika

Umíme správně poradit při výběru hormonální kontracepce?

Téma vybrali a kazuistiku připravili: P. Křepelka, V. Unzeitig

Kazuistika 1

Pacientka ve věku 32 let žádá kombinovanou perorální kontracepci. Je 170 cm vysoká s tělesnou hmotností 68 kg. Matka žadatelky se léčí pro hypertenzi. Jmenovaná má od 12 let věku pravidelný menstruační cyklus 28/5. V anamnéze 2 gravidity ukončené fyziologickým vaginálním porodem. Žadatelka je léčena pro arteriální hypertenzi. Při terapii antihypertenzivy jsou aktuální hodnoty krevního tlaku 130/80 mm Hg.

Otázky

  1. Jaké potenciální riziko vyplývá z uvedených anamnestických údajů?
  2. a. Jak je toto riziko významné? (klasifikace dle Medical eligibility criteria for contraceptive use, WHO 2004).
   b. Existují vědecké důkazy, nebo je toto riziko pouze hypotetické?
  3. Lze doporučit žadatelce kombinovanou perorální kontracepci?
  4. Pokud ne, jakou jinou metodu doporučíme?

Termín zaslání odpovědí je do 10. června 2006. 


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa