Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě


Autoři: V. Unzeitig 1;  K. Andělová 2;  A. Stará 2
Působiště autorů: Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví Brno a Gynekologicko–porodnická klinika LF MU a FN Brno 1;  Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 2;  NZZ Gynekologie a porodnictví, Praha 3
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(5): 19

  1. Základním screeningovým vyšetřením je O’Sullivanův test, který se provádí ve 24.–28. týdnu těhotenství perorálním podáním 50 gramů glukózy nalačno.
    Při patologických hodnotách glykemie (nalačno více než 5,5 mmol/l, za 60 minut vyšší než 7,8 mmol/l) je indikován orální glukózo–toleranční test (oGTT).
    Tím není dotčena povinnost lékaře provést toto vyšetření u těhotných s vysokým rizikem již na počátku gravidity.
  2. Vyšetřují se všechny ženy ve věku 25 let a více. Ženy mladší než 25 let vyšetřujeme pouze v případě rodinné zátěže diabetem, se zatíženou porodnickou anamnézou nebo ženy obézní.
  3. Orální glukózo–toleranční test (oGTT) lze provést buď místo O’Sullivanova testu nebo povinně co nejdříve po zjištění patologických hodnot glykemie (viz bod 1). Vždy vyšetřujeme hodnoty glykemie nalačno (do 5,5 mmol/l) a 120 minut po zátěži (do 7,7 mmol/l). Vyšetření glykemie 60 minut po zátěži není povinné (hodnoty do 8,8 mmol/l).
  4. Je-li glykemie kdykoliv v průběhu dne vyšší než 11,1 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu jasná a o-GTT není třeba provádět.
  5. Je-li 2 dny po sobě glykemie nalačno vyšší než 7,0 mmol/l, je diagnóza gestačního diabetu jasná a o-GTT není třeba provádět.

5. května 2005

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc,

MUDr. Kateřina Andělová,

MUDr. Alexandra Stará

Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví Brno a Gynekologicko–porodnická klinika LF MU a FN Brno

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

NZZ Gynekologie a porodnictví, Praha


Zdroje

1. Andělová K. Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství. Čes Gynek 2005; 70 (v tisku).

2. Bartoš V, Pelikánová T et al. Praktická diabetologie. Praha: Galén 2000: 345–365.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

nový kurz
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Subkutánní imunoglobuliny v léčbě sekundárních imunodeficitů (reálná praxe)


Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autori:

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa