Úvodní slovo


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(4): 4
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

cestování je zcela nedílnou a neodmyslitelnou součástí našeho života. Člověk se pohybuje, stěhuje, dopravuje, převáží a transportuje od počátku dějin po současnost. Tu se stěhují národy, zboží, armády, bují obchodní ruch. Letní měsíce roku, toto období dovolených a prázdnin, se stávají symbolem cest, ať už za poznáním, dobrodružstvím či odpočinkem. Zkrátka, doprava se týká nás všech a ovlivňuje naši činnost každý den.

Na právním oddělení našeho pracoviště se opakovaně objevují dotazy na podmínky a indikace dopravy pacientky soukromým vozidlem. Konkrétní dotaz zněl: „Jaké právní účinky má podpis a razítko ošetřujícího lékaře na dokladu Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem, který vypisoval sektorový lékař odesílající pacientku do lůžkového zařízení na vyšetření. Zda je podpis pouze formální, potvrzující, že pacientka lůžkové zařízení navštívila nebo znamená právně něco jiného? Konkrétně indikaci, resp. souhlas lékaře s dopravou pacienta soukromým vozidlem i zpět po absolvování vyšetření?“

Na otázku je možné stručně odpovědět takto: Podpis ošetřujícího lékaře lůžkového zařízení na předmětném dokladu znamená potvrzení indikace a souhlas ošetřujícího lékaře s dopravou soukromým vozidlem.

Zdůvodnění je nutné hledat v §§ 36-37 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

K indikaci a odsouhlasení dopravy soukromým vozidlem může dojít tehdy, pokud (§ 37):

  1. by měl pacient právní nárok na dopravu „sanitkou“, tj. jsou splněny podmínky pro její indikaci
  2. pacient se pro soukromou dopravu rozhodne, tj. Vyjádří svoji vůli
  3. ošetřující lékař se soukromou dopravou souhlasí (například si lze představit situaci, kdy lékař, vzhledem ke zdravotnímu stavu pacientky, jí žádanou soukromou dopravu odmítne a pošle pacientku sanitkou).

Lze tedy učinit závěr, že každý ošetřující lékař lůžkového zařízení vždy samostatně dle aktuálního zdravotního stavu pacientky posuzuje a rozhoduje o způsobu její dopravy. Je tomu tak i v případě, kdy je sektorovým lékařem indikována a odsouhlasena doprava pacientky soukromým vozidlem.

Šťastné návraty z cest do práce i z dovolené Vám i z Vámi indikovaných vyšetření Vašim pacientkám přeje

as. MUDr. Robert Hudeček


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa