Preparát ArginMax v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů a u žen


Autoři: Radim Uzel
Působiště autorů: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2005; 9(2): 13

V poslední době se v odborné i laické veřejnosti často diskutuje o oprávněnosti užití některých nových preparátů v léčbě ženských i mužských sexuálních dysfunkcí. Určité terapeutické rozpaky pak přináší zejména užívání přípravků, které jsou v České republice registrovány jako potravinové doplňky. Lavinovitý růst a nepřehledná klasifikace takto registrovaných preparátů pak přináší v jejich indikaci dobře pochopitelnou a často i oprávněnou skepsi zejména proto, že v naprosté většině případů chybí pro jejich používání seriozní vědecké podklady a terapeutický úspěch pak bývá připisován placebo efektu a dobře cílené marketingové strategii. Velmi často bývá také zaměňován specifický prokazatelný účinek zlepšující např. erektilní pohotovost u mužů za účinek afrodiziaka ve vlastním slova smyslu a dotyčné komerčně velmi úspěšné preparáty doporučované ke zlepšení libida a pocitového doprovodu, v této indikaci jsou pak s pochopitelně nevalným úspěchem ordinovány též u ženských sexuálních dysfunkcí.

Paušálnímu hodnocení potravinových doplňků se pak do jisté míry vymyká preparát ArginMax výrobce Simply You, s.r.o. ve spolupráci s The Daily Wellness Company, California, USA. Výrobce na rozdíl od ostatních předkládá výsledky seriozních vědeckých výzkumů, dokonce pak velmi dobře dokumentovaný dvojitý slepý pokus u dostatečně reprezentativního vzorku mužů i žen. Kromě výrazného zlepšení sexuálních funkcí u muže prokazují výsledky také příznivé ovlivnění libida, a u žen pak zlepšení orgastické pohotovosti. Právě tento účinek ArginMaxu tedy doplňuje určitý farmakoterapeutický nedostatek v léčbě hypolibidimie a ženské anorgazmie.

Hlavní složkou preparátu ArginMax pro muže i pro ženy je aminokyselina l-arginin. Již z dřívějších dob je známo, že l-arginin zvyšuje imunitní odpověď, zvyšuje citlivost T-lymfocytů vůči mitogenům, jeho protektivní protizánětlivý vliv je spojen s jeho schopností zvýšit koncentrace oxidu dusnatého, který má vazodilatační účinky; l-arginin rovněž stimuluje sekreci řady hormonů včetně somatotropního hormonu a inzulinu.

Součástí preparátu ArginMax pro muže i pro ženy je pak extrakt z jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba), jehož příznivý vaskulární efekt byl rovněž opakovaně prokázán [1], experimentálně byl ověřen dokonce jeho selektivní efekt na tkáň topořivých těles [2]. Jako doplněk pak preparát obsahuje ještě extrakt z kořene korejského ženšenu, vitaminy A, C, E, B1 B2 B6 B12, preparát pro ženy ještě selen a zinek. Kromě zlepšení sexuálních funkcí preparát vykazuje také ochranný účinek na srdce a cévy a zlepšení v procesu soustředění, myšlení a pamatování.

O příznivém účinku l-argininu v léčbě sexuálních dysfunkcí jsem se poprvé dozvěděl za svého studijního pobytu v Kalifornii v roce 1994. V devadesátých letech byl také tento účinek na cévní systém prokázán v odborné literatuře [3,4,5]. Preparát ArginMax byl pak jako úspěšný prostředek v léčbě mužských sexuálních dysfunkcí prezentován v USA v roce 1998 [6], a týmiž autory pak na Mezinárodním sexuologickém kongresu v roce 1999 [7]. Preparát zlepšuje erekci u 87,5 % mužů a 75 % mužů je celkově spokojenější se svým sexuálním životem. O dva roky později pak byla podána zpráva o příznivém vlivu ArginMaxu také v léčbě ženských sexuálních dysfunkcí na celosvětovém sexuologickém kongresu v Paříži. Mary Lake Polanová z lékařské fakulty Standfordské univerzity zde prezentovala velmi přesvědčivé výsledky [8].

Byla provedena dvojitě slepá, placebovým pokusem kontrolovaná klinická studie ke zjištění účinku preparátu ArginMax na sexuální funkce žen. Bylo sledováno 93 žen ve věku 22–73 let, které byly sledovány pro nedostatečnou sexuální touhu. 46 dostávalo ArginMax v dávkování 3krát denně 1 tabl., 47 žen dostávalo placebo. Z 93 žen bylo 58 premenopauzálních, 16 perimenopauzálních a 19 žen bylo v postmenopauze.

  • Sexuální touha se po ArginMaxu zlepšila u 70,6 % (placebo 41,9 %, p < 0,01).
  • Spokojenost se sexuálním životem byla zlepšena u 73,5 % (placebo 37,2 %, p < 0,01).
  • Sexuální vztah s partnerem byl zlepšen u 61,8 % (placebo 34,9 %, p < 0,01).
  • Frekvence orgazmu byla zlepšena u 47,1 % (placebo 30,2 %, p < 0,07).
  • Klitoridální dráždivost se zlepšila u 52,9 % (placebo 34,9 %, p < 0,06).

Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky ve změnách krevního tlaku, žádné stížnosti na bolesti hlavy, nauzeu, gastrointestinální potíže nebo jakékoliv kardiovaskulární komplikace). V jednotlivých věkových skupinách žen nebyly zaznamenány žádné signifikantní rozdíly v účinku preparátu.

Vzhledem k příznivým výsledkům jsem podpořil dovoz, výrobu a schválení preparátu Ministerstvem zdravotnictví ČR. ArginMax pro muže i ženy se užívá v dávkování 3krát denně 1 tabl., je možno užít také 3 tablety denně v jedné dávce. Maximální účinek se dostaví za 4 týdny užívání a přetrvává ještě 1–2 týdny po vysazení. Pak se doporučuje eventuálně dávku opakovat. Preparát nemá vedlejší účinky a kontraindikace. Jsem přesvědčen, že tento preparát podstatně rozšiřuje možnosti léčby mužských i ženských funkčních sexuálních poruch.


Zdroje

1. Auguet M, Delaflotte S, Hellegouarch A, Clostre F. Pharmacological bases of the vascular impact of Ginkgo biloba extract. Presse Med 1986; 15(31): 1524–1528.

2. Paick JS, Lee JH. An experimental study of the effect of ginkgo biloba extract on the human and rabbit corpus cavernosum tissue. J Urol 1996; 156(5): 1876–1880.

3. Creager MA, Gellagher SJ, Girerd XJ, Coleman SM, Dzau VJ, Cooke JP. L-arginine improves endothelium-dependent vasodilatation in hypercholesterolemic humans. J Clin Invest 1992; 90(4): 1248–1253.

4. Pieper GM, Siebeneich W, Dondlinger LA. Short-term oral administration of L-arginine reverses defective endothelium-dependent relaxation and cGMP generation in diabetes. Eur J Pharmacol 1996; 317(3): 317–320.

5. Moody JA, Vernet D, Laidlaw S, Rajfer J, Gonzalez–Cadavid NF. Effects of long-term oral administration of L–arginine on the rat erectile response. J Urol 1997; 158(3 Pt 1): 942–947.

6. Ito T, Kawahara K, Das A. The Effects of Arginmax, a Natural Dietary Supplement for Enhancement of Male Sexual Function. Presentation at the American Urological Association (AUA) New York Section Meeting, October 1998.

7. Ito T, Kawahara K, Das A. A Double-Blind Placebo-Contrilled Clinical Study on the Effects of ArginMax, a Natural Dietary Supplement for Enhancement of Male Sexual Function. Presentation at the 14th International Congress of Sexology, August, 1999.

8. Polan ML. A double blind placebo controlled clinical study on ArginMax for the enhancement of female sexual function World Congress of Sexology, Paris 2001. Polan@stanford.edu.

Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa