Klinická onkologie - Číslo 3/2011

Přehledy

171
Selén a rakovina: od prevencie k liečbe

J. Brozmanová

180
High-dose interferon alfa v léčbě pacientů s maligním melanomem, sledování prediktivních a prognostických biomarkerů

J. Vaňásková, J. Grim, J. Kopecký, E. Kubala, S. Filip

187
Gastrointestinální stromální tumory

J. Žabka


Původní práce

195
In vitro hodnocení prostupnosti cytotoxických léčiv přes rekonstruovanou lidskou epidermis a ústní epitel

P. Odraska, E. Mazurova, L. Dolezalova, L. Bláha

203
Dynamika vývoja psychosociálnej záťaže prežívajúcich pacientok s karcinómom prsníka: klinický úspech s psychosociálnymi dôsledkami

V. Bencová, V. Bella, J. Švec


Kazuistiky

209
Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu

J. Hlavsa, V. Procházka, Z. Kala, M. Man, T. Andrašina, M. Číhalová, V. Válek, M. Crha, I. Svobodová, L. Urbanová

216
Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem

P. Szturz, R. Jakubcová, Z. Adam, M. Klincová, M. Krejčí, L. Pour, L. Zahradová, R. Hájek, J. Mayer


Sdělení

221
Může pacient v terminálním stadiu onkologického onemocnění důstojně zemřít doma? A za jakých podmínek?

L. Slováček, M. Šimková, J. Petera, S. Filip

224
Informační systémy v radioterapii

P. Tobiáš, P. Šlampa, M. Zycháček


Aktuality v onkologii

231
Paliativní péče v České republice v roce 2011 – několik poznámek

L. Kabelka

232
Avastin v léčbě karcinomu prsu

Informace z České onkologické společnosti

234
Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 5. 4. 2011 v Praze
236
Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 27. 5. 2011 v MOÚ v Brně

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa