Doporučení České společnosti klinické biochemie k jednotkám výsledků měření


Autori: prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc.
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 28, 2020, No. 1, p. 24-25

Úvod

Harmonizace výsledků měření představuje jeden z klíčových cílů a prvním krokem na cestě k němu by měla být harmonizace jednotek, ve kterých jsou výsledky měření vydávány a prezentovány klinikům. S ohledem na skutečnost, že jak na celosvětové, tak na národní úrovni neexistují závazné předpisy, které by jednotky harmonizovaly, vydává odborná společnost toto doporučení, jehož cílem je harmonizace jednotek alespoň pro malou skupinu základních laboratorních vyšetření, která se provádějí s vysokou frekvencí.

Doporučení je předem koncipováno jako modulární s tím, že bude postupně rozšiřováno o další položky.

Základní zdroje informací

Doporučení vychází ze tří základních zdrojů:

  • Soustava jednotek SI [1].
  • IUPAC Silver Book [2].
  • Přehledy jednotek, které laboratoře skutečně používají pro vydávání výsledků pacientů (zjišťují se formou dotazníků distribuovaných v rámci EHK).

Při volbě doporučené jednotky se přihlíží k ustálené praxi tak, aby dopad na komunikaci s kliniky a léčbu pacientů byl co nejmenší. V ojedinělých případech (u laboratorních zkoušek, kde je dosud spektrum používaných jednotek velmi roztříštěné) však nelze vyloučit, že akceptování tohoto doporučení může znamenat provedení změny ve větším počtu klinických laboratoří.

Principiální doporučení

  • Procento (%) není SI jednotka a nemá být používáno jako jednotka vyjadřující výsledek měření (to samozřejmě v žádném případě nevylučuje použití procent pro vyjádření nejistot výsledků měření, rozdílů mezi výsledky, variability výsledků atd.). Pro výsledek měření je však třeba vždy používat bezrozměrovou jednotku (příklad: místo 100 % vydat výsledek 1,00; místo 16 % vydat výsledek 0,16). Pokud LIS vyžaduje, aby i u bezrozměrových výsledků byla uvedena „jednotka“, pak se doporučuje použít „–“ (pomlčku) a nikoli „1“ (jedničku), protože při použití jedničky hrozí záměna s litrem.
  • Pro stanovení hladin léků v souladu se stanoviskem České společnosti klinické farmakologie doporučujeme užívat hmotnostní koncentraci (s výjimkou lithia a metotrexátu), stejně tak při stanovení olova pro účely profesionální toxikologie, jak doporučuje Státní zdravotní ústav.
  • Není správné používat prefixy jednotek ve jmenovateli (příklad: není správný zápis ng/mL, má být µg/L; není správný zápis mg/mmol, má být g/mol; pro počet elementů není správný zápis /µL, má být ·106/L nebo ×106/L). Výjimkou je kilogram (kg), který může být ve jmenovateli uveden, protože to je základní SI jednotka (příklad: zápis jednotky mmol/kg je správný a není třeba jej modifikovat na µmol/g).
  • Pro litr je možné používat jak zkratku „l“, tak „L“ (korektní je tedy jak zápis mmol/l, tak mmol/L). V případě používání „L“ nehrozí záměna s jedničkou, a proto používáme „L“ i v tomto textu.

Doporučení pro jednotlivá laboratorní vyšetření; pokud není biologickým materiálem sérum/plazma, je jeho typ uveden v závorce

Poznámka

Doporučení neobsahuje analyty, které jsou stanovovány vzácně, jen na několika pracovištích. Bude postupně aktualizováno a doplňováno.

Za výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP:

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., předseda

Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2019


Zdroje

1.    www.bipm.org/en/measurement-units

2.    IUPAC-IFCC, Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Sciences (Recommendations 1995). The Silver Book. Oxford: Blackwell Science 1995.

Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut

Článok vyšiel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2020 Číslo 1
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa