Od laboratoří k čipům. Od čipů k teranostice, nanočásticím, mikrofluidice. Nové cesty, staré iluze?


Autoři: B. Friedecký
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 24, 2016, No. 2, p. 55-56
Kategorie: Editorial

Teranostika, nanočástice, mikrofluidní techniky

V novotvaru teranostika (theranostics) se ozývá úsilí o integraci terapie a diagnostiky do jednoho celku. Jde o podrobnější specifikaci a konkretizaci cesty k personalizované medicíně s pro ni typickou volbou terapie choroby na míru pacienta. Jde o přesné zacílení terapeutického agens na zvolenou oblast, na využití diferencí v rozměrech a vlastnostech nádorových a normálních buněk. Možnost extrémně přesného zásahu zvoleného místa může umožnit terapii pomocí mechanického nebo termického poškození cílové patologické tkáně.

Teranostická témata v Medline se pravidelně objevují od roku 2008. Spadají zejména do oblasti terapie malignity, vizualizace nádorových buněk, chemoterapie, vizualizace nádorů při operacích, nanotransportu terapeutik na cílené oblasti a řady dalších. V roce 2014 bylo k nalezení v Medline 413 prací, v roce 2015 již 614, v roce 2016 lze jejich počet extrapolovat na asi 900 prací. Existují časopisy primárně zaměřené na teranostiku a nanotechnologii (Theranostics, Nanomedicine a další). Zásadní roli v teranostice a personalizované medicíně hrají nanočástice. K nim se řadí částice s velikostí < 100 nm. Právě neobvyklé vlastnosti nanočástic a malé rozměry podmiňují jejich výše zmiňovaná využívání v personalizované medicíně. K detekci a vizualizaci nanočástic jsou vyvíjeny velmi účinné fluorescenční postupy, spojené s elektronovou mikroskopií. Je již k dispozici poměrně slušné množství informací o možnostech a metodách vizualizace povrchu nanočástic například plasmonovou rezonancí (ta mimo jiné také vysvětluje nádheru a proměnlivost barvy některých artefaktů antické, nanovrstvami kovů potažené, keramiky). Detekce dosud málo poznaných nanočástic, vyskytujících se v extracelulárních tělních tekutinách a vykazujících rozdíly mezi stavy zdraví a chorob pravděpodobně představují významný potenciál pro mnoho specifických biomarkerů budoucnosti. Nanočástice mohou být pro svou extrémní přístupnost do tělesných orgánů rizikové a jejich aplikace může vést k potřebě konstituování nanotoxikologie. Velikost nanočástic působí údajně dokonce pozorování kvantových efektů (Boseho-Einsteinovy kondenzáty). Teranostika, aplikující nanočástice, je polem široké aplikace proteomiky, sekvenování genomu, transkripčního profilování. Potřeba transportovat a dávkovat extrémně nízké objemy tekutin vedla k vývoji mikrofluidiky, dávkování kapalin v miniaturizovaných zařízeních, umožňujících laboratorní analýzy s použitím dříve nepředstavitelně nízkých nanolitrových objemů biologických vzorků.

Systém Theranos - úšklebek komerce?

Systém, používající název, inspirovaný teranostikou, vzbudil v minulém roce velký rozruch zejména v ekonomickém managementu zdravotních zařízení USA a Kanady díky výrobcem udávaným parametrům. Ty, brány vážně, by představovaly naprostý převrat v laboratorní práci. Mikrofluidním odběrovým systémem Edison Device lze z kapilárního odběru údajně získat vzorek až ke stanovení 250 testů s údajně významně nižšími ekonomickými náklady na produkci výsledků. Výroba je soustředěna v Palo Alto (Kalifornie), laboratorní činnost v Arizoně. Webová stránka https://www.theranos.com je typická téměř nulovými informacemi o podstatě systému a principech technologie. Podstatné a zásadní informace lze snadněji nalézt o zakladatelce Theranosu Elizabeth Holmesové a jejím bankovním kontu. Základním informačním zdrojem je zde časopis Forbes. Jde o mladou dámu, zvolenou podnikatelkou roku 2015 s 3,6 až 4,7 miliardami USD na kontu. Má zajímavý fan klub (Madeleine Albrightová, Bill Clinton, čínští miliardáři) a neméně zajímavé složení dozorčí rady (Henry Kissinger, několik US generálů a admirálů).

Stanovisko FDA je rovněž zajímavé. Systém je po-dle nich (stanovisko z února 2016) „an unclared medical device“ a zdroj potenciálního rizika pro pacienty („inmediate jeopardy“). Zatím je úspěšně certifikována jen metoda HSV-1. Chybí data validace, robustnost v čase, nezávislé hodnocení a komunikace výrobce s FDA. První výsledky hodnocení srovnatelnosti s klasickými postupy ukazují dramatické rozdíly. O cca 60 % vyšší počet hodnot nad referenční meze, o 9,3 % nižší výsledky u cholesterolu.

Není bez zajímavosti, že hlavní polemika proti agresivnímu sebeprosazování amerického Theranosu je vedena kanadskými pracovníky (E. P. Diamandis) a autory ekonomického a politického periodika The Wall Street Journal!

Otázky a problémy budoucnosti

Podle Diamandise je reálný rozpor mezi klasickou a nově vznikající medicínou v tom, že v první údajně převažuje princip obecného „konfekčního“ přístupu, v té druhé personalizovaný, individualizovaný přístup, což by mělo působit zásadní rozpory. Není pravděpodobnější, že velcí výrobci bez problémů ovládnou oba přístupy například finanční sílou a akvizicemi, jak se to běžně děje?

Teranostika a aplikace nanotechnologie mohou vést v budoucnu k naprosté změně podoby laboratorní medicíny a asi i k zásadní změně jejího paradigmatu. Jak naznačuje přístup Theranosu, laboratorní výsledky jsou zboží jako každé jiné. Interpretace výsledků, už v klasické medicíně ne dostatečně silná, zde prakticky chybí. Vzniká obava z konstituování něčeho podobného koučování ve fitnessech. Rozvine se laboratoř jako součást wellnessu bez lékařů? Tedy jako služba za úplatu? A se sklony k selfmonitoringu a bez dostatečné kontroly kvality a kalibrace?

Trend teranostiky k režimům POCT a ke komer-čním zpracováním výsledků cestami soudobých informačních technologií je silný (Jak píší Li a Diamandis - od smart lékařů k smartfonům). Vývoj k budoucnosti o zcela jiné podobě je nastartován. Sledujte tento vývoj a nenechte se překvapit.

Prameny

Přehled nanomateriálů a jejich aplikace [1-3].

Nanočástice v extracelulárních tělesných tekutinách [4].

Demonstrace teranostické vizualizace nádorů [5].

Review mikrofluidiky [6].

Možné důsledky teranostiky [7].

Kritický přístup k systému Theranos [8-12].


Zdroje

1. Lim, E. K., Kim, T., Paile, S., Huh, Y. M., Lee, K. Nanomaterials for theranostics:recent advances and future challenges. Chem. Rev. 2015, 115: p. 327-394.

2. Kumar, V., Palazollo, S., Bayda, S., Corona, G., Toffioli, G., Rizzolio, F. DNA Nanotechnology for Cancer Therapy. Theranostics 2016, 6: p. 710-725.

3. Cope, F. O. Ed. The inextricable axis of targeted dia-gnostic imaging and therapy: An immunological history approach. Nuclear Medicine and Biology 2016, 43: p. 189-226.

4. Yaaf, K. K., Neuhaus, S. J. Making cancer visible-Dyes in surgical oncology. 2016, 25: p. 30-36.

5. Fais, S., O´Driscoll, L., Borras, F., Buzas, F., Camussi, G., Capello, F. et al. Evidence Based Clinical Use of Nanoscale Extracellular Vesicles in Nanomedicine. ASCNANO 2016 DOI:101021/ascnew. 5b08015.

6. Smejkal, P., Foret, F. Mikrofluidika v bioanalytické instrumentaci. Chem. Listy 2012, 1, 106: p.104-112.

7. Li M, Diamandis E. Technology-driven diagnosis. From smart doctor to smartphone. Clin. Chem. Lab. Med. 2016, 7: p. 1-9.

8. Diamandis, E. P. Theranos phenomenon: promises and fallacies. Clin. Chem. Lab. Med. 2015, 53: p. 961-962.

9. Li, M., Diamandis, E. P. Theranos phenomenon. Part 2. Clin. Chem. Lab. Med. 2015, 53: p. 1911-1912

10. Plebani, M. Evaluating and using innovative technologies: a lesson from Theranos? Clin. Chem. Lab. Med. 2015, 53: p. 961-962.

11. Li, M., Diamandis, E. P. Theranos phenomenon-part 3. Clin. Chem. Lab. Med. doi:10. 1515/cclm-2016-0107.

12. Carreyrou, J. Theranos Results Could Throw Off Medical Decisions, Study Findings. The Wall Street Journal 2016, 30. 3. 2016 http://www. wsj. com.

Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut

Článok vyšiel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 2

2016 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa