Editorial


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 24, 2016, No. 1, p. 3
Kategorie: Editorial

V úvodníku posledního loňského čísla časopisu Klinická biochemie a metabolismus (KBM) se čtenáři dozvěděli o změně na pozici vedoucího redaktora. Po dlouholetém působení skončil RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. a je na mně, abych toto období zhodnotil. Pod jeho vedením se stal časopis rentabilním, vycházel pravidelně a přinášel výsledky původních studií, přehledné práce i abstrakta sjezdů. Práci dr. Friedeckého jakožto vedoucího redaktora i výkonné redaktorky Ing. Jaroslavy Vávrové, Ph.D. je třeba vysoce hodnotit: podařilo se jim provést časopis nelehkým obdobím nesmyslné, nám všem vnucované honby za články v impaktovaných časopisech (toto období bohužel stále trvá). Časopis Klinická biochemie a metabolismus byl Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace zařazen do seznamu 160 recenzovaných neimpaktovaných časopisů, jejichž články jsou akceptovány při řešení výzkumných projektů v ČR, je excerpován v mezinárodně uznávané databázi recenzovaných časopisů Scopus. Dr. Friedeckému tedy zcela zaslouženě patří můj dík; věřím, že i dále bude podporovat časopis svými radami i odbornými články.

Od 1. ledna 2016 se stala vedoucí redaktorkou časopisu prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.; výkonnou redaktorkou zůstává Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. Jsem rád, že prof. Kalousová přijala tuto funkci na jednomyslný návrh redakční rady KBM i České společnosti klinické biochemie. Prof. Kalousová má zkušenosti s vědeckou a publikační činností, zároveň pracuje v klinické laboratoři; již na začátku její funkce se jí podařilo doplnit redakční radu o tři odborníky ze zahraničí. Určitě nebude mít lehký úkol – jak jsem již uvedl, je bohužel málo atraktivní publikovat v českých časopisech, které nemají „impact factor“. Bude se potýkat s nedostatkem článků, nelehkým výběrem recenzentů, přesvědčováním sponzorů časopisu a dalšími problémy. Jednou z cest, jak získat větší počet příspěvků, je přesvědčit autory, aby své příspěvky posílali do KBM místo do jiných periodik – konkurentem je i bulletin FONS, kde vychází řada článků, které by byly vhodné i pro KBM. Další konkurenci představuje záplava tzv. „free access“ časopisů, lákajících na rychlé zveřejnění článku. Řada z nich má i impact factor, bohužel mezi nimi najdeme i „predátorské“ časopisy, které nějaký časopis jen napodobují – po inkasování peněz jejich snaha skončí a zveřejnění se autor nedočká. Vyzveme i autory zajímavých, zejména přehledných přednášek, aby připravili jejich verzi vhodnou pro tisk, která by mohla být zveřejněna v časopise KBM; časopis by pak plnil i funkci vzdělávací.

Dovolte, abych prof. Kalousové popřál hodně úspěchů při práci vedoucí redaktorky; myslím, že jí mohu slíbit pomoc za celou redakční radu, Českou společnost klinické biochemie a za všechny její členy.

Jaroslav Racek


Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut

Článok vyšiel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 1

2016 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa