Přehled programu


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 22 (43), 2014, No. 2, p. 89-90
Kategorie: Biolab 2014 – sborník abstrakt

Slavnostní zahájení

Neděle 25. května 2014, 17.00 - 18.00 hodin

Plenární přednáška (18.00 - 18.30)

prof. MUDr. Rajko Doleček, CSc.

B1 – NOVÉ TRENDY V BIOCHEMII

Pondělí, 26. května 2014, 8.30 - 10.00 hodin

Koordinují: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Petr Coufal

B1-1 Vecka M., Staňková B. (Praha)

Kam směřuje HPLC: klinické pohledy

B1-2 Lhotská H., Zemanová Z., Svobodová K., Nováková M., Lizcová L., Michalová K. (Praha)

Přínos komparativní genomové hybridizace na mikročipu v cytogenetické analýze

B1-3 Haklová L., Mžik M., Voříšek V. (Hradec Králové)

Klíčová role hmotnostní spektrometrie v toxikologické analýze

B2 – ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY V LABORATOŘI

Pondělí, 26. května 2014, 10.30 - 12.00 hodin

Koordinují: Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D. Mgr. Martina Bunešová, MBA

B2-1 Bartoš V. (Ostrava)

Management kvality ve zdravotnické laboratoři

B2-2 Bílovská M., Bartoš V. (Ostrava)

Kontrola kvality v hematologické laboratoři

B2-3 Vaňková L., Slačálková J. (Uherské Hradiště, Uherský Brod)

Plánování a provádění interních auditů v MZ-BIOCHEM

B2-4 Horáková H., Černá Š. (Brno)

Pre-preanalytika a edukace sester ve FN Brno

B3 – LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V TĚHOTENSTVÍ

Pondělí, 26. května 2014, 13.30 - 15.00 hodin

Koordinují: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. Mgr. Miloslava Kapustová

B3-1 Plevová P., Grečmalová D. (Ostrava)

Možnosti prenatální diagnostiky genetických onemocnění

B3-2 Matura D. (Ostrava)

Současný pohled na screening Downova syndromu

B3-3 Beňovská M., Opluštilová A. (Brno)

Praktické využití placentárního růstového faktoru a rozpustné tyrozinkinázy-1 při včasné diagnostice preeklampsie

B3-4 Malušková A., Kovářová P., Pannová J., Čermáková Z. (Ostrava)

RHD a RHCE genotypizace fetální DNA izolované z plazmy těhotných žen

B3-5 Marešová I., Horáčková S., Vávrová J., Zembol F., Stejskal D., Putzová M.

Prenascan v Gennetu, neinvazivní prenatální test trizomie

B4 – TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ LÉKŮ

Pondělí, 26. května 2014, 15.30 - 17.00 hodin

Koordinují: MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. Jana Jankůjová

B4-1 Kacířová I., Grundmann M. (Ostrava)

Terapeutické monitorování léčiv

B4-2 Šištík P., Uřinovská R., Brozmanová H. (Ostrava)

Radosti a strasti vývoje metod pro terapeutické monitorování léčiv

B4-3 Brozmanová H., Uřinovská R, Šištík P., Kaciřová I., *Grundmann M. (Ostrava)

Stanovení imunosupresiv metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

B4-4 Uřinovská R., Šištík P., Brozmanová H., Kacířová I., Šilhán P., Grundmann M. (Ostrava)

Terapeutické monitorování psychofarmak.

B5 – VZDĚLÁVÁNÍ

Úterý, 27. května 2014, 8.30 - 10.00 hodin

Koordinují: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Bc. Jana Blažková

B5-1 Šafarčík K., Zavacká I. (Ostrava)

Studijní obor Zdravotní laborant – aneb laborantem snadno a rychle?

B5-2 Blažková J., Pavlíková L. (Hradec Králové)

Postgraduální vzdělávání laborantů

B5-3 Šálek T., Jahodová B., Šilhavík J. (Zlín)

Celoživotní vzdělávání laborantů – projekt ENHANCE IT

B5-4 Martin J. et al. (Croatia)

Comparison of Approaches and Measurement of Continuing Professional Development for Specialists in Laboratory Medicine within Five European Countries.

B6 – SPOLUPRÁCE LABORATOŘE A KLINIK (s využitím kazuistik)

Úterý, 27. května 2014, 10.30 - 12.00 hodin

Koordinují: MUDr. Věra Ploticová Miloslava Červenková

B6-1 Hrabovský V. (Ostrava)

Význam stanovovení iontů v klinické praxi

B6-2 Kocna P., Dvořák M. (Praha)

Němá forma celiakie - nejčastěji opomíjená diagnóza

B6-3 Petroušová L. (Ostrava)

Likvorový nález z pohledu klinika, kazuistiky

B6-4 Hon P. (Ostrava)

Vyšetření likvoru v neurointenzivní péči

Seznam posterů

P-1 Stanovení koncentrace kyseliny orotové v moči metodou kapilární elektroforézy

Hodík J., Hornik P., Paulová M., Hájková K., Bártová P., Koubíková H., Klímová E. (Praha)

P-2 Naše zkušenosti s celoplošným laboratorním novorozeneckým screeningem DMP – 3 roky zkušeností v Olomouci

Kittlová L., Ševčíková J., Friedecký D., Hlídková E., Bekárek V., Kapustová M., Růžičková V., Procházková D., Fajkusová L., Adam T. (Olomouc, Brno)

P-3 Porovnání metod stanovení katepsinu B a prokatepsinu B v séru a v moči u pacientů s karcinomem močového měchýře

Petrosjanová R., Kubešová P., Kotaška K., Dušek P. (Praha)

P-4 Močová analýza a kvantifikace bakterií v arb. j. dle hodnoty All Small Particles na analyzátoru iQ200

Pospíšilová I. (Olomouc)

P-5 Hladiny markerů oxidačního stresu a změny aktivit antioxidačních enzymů u pacientů s pankreatopatií

Vávrová L., Kodydková J., Trávníčková J., Farkačová J., Macášek J., Krechler T., Žák A. (Praha)

P-6 Pravidelné porovnávání metod prováděných na dvou a více nezávislých analytických systémech (linkách) v laboratoři

Kubíčková V., Novotný D. (Olomouc)

P-7 Pacienti – priorita klinických laboratoří.

Sedlák T., Sedláková Š., Bunešová M. (Praha)

P-8 Implementace řízení systému kvality při zavádění sítě nových POC glukometrů

Zápecová M., Kubíčková V. (Olomouc)

P-9 Monitorování a analýza vybraných indikátorů kvality preanalytické fáze na PLM IKEM

Kotrbatý J., Kubková B., Franeková J. (Praha)

P-10 Porovnání metod fluorescenční polarizace a vysokoúčinné kapalinové chromatografie při stanovení hladiny karbamazepinu a jeho metabolitu epoxykarbamazepinu

Ondrášková E., Rathouská E., Klapková E. (Praha)

P-11 Monitorování monoklonálních gamapatií v privátní laboratoři

Bajnarová B., Andelová K., Minář J. (Ostrava)

P-12 Detekce DNA herpetických virů v různých biologických materiálech metodou real - time PCR u pacienta s hematologickou malignitou - kazuistika.

Bartková M., Novotný D., Raida L., Bednaříková J., Pjajková D., Zrníková L. (Olomouc)

P-13 Pepsin – ukazatel přítomnosti mimojícnového refluxu

Bláhová J., Prokop P., Turková Sedláčková T., Bittenglová R., Pešek M. (Plzeň)

P-14 TearLab - význam měření osmolarity slzného filmu a racionální indikace u pacientů

Giacintov P., Vaverka J., Giacintová R.

P-15 Význam klasických sérologických a molekulárně biologických testů pro diagnostiku, léčbu a prognózu VHB a VHC

Klapová J., Švestková O., Černá L., Vnenková A., Novotná J. (Praha)

P-16 Racionální využití kardiomarkerů v diagnostice a monitorování akutního infarktu myokardu

Kopecká M., Brodská H., Hauerová V. (Praha)

P-17 Sledování koncentrace citrátu během hemodiafiltrace s dialyzačním roztokem CITRASATE v plazmě a dialyzátu.

Prokop P., Richtrová P., Trefil L. (Plzeň)

P-18 Pseudohyperkalémie u pacientů s leukemií - vliv typu leukemie, odběrové nádobky a způsobu transportu do laboratoře.

Vališová E., Dastych M., Čermáková Z. (Brno)

P-19 Záchyt paraproteinu u pacientů s hyperproteinemií, u nichž nebyla požadována elektroforéza bílkovin

Vokráčková K., Tošnerová J., Franěk T. (Praha)


Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut

Článok vyšiel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa