Významné snížení plumbémie při dodržování preventivních opatření u pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem


Významné snížení plumbémie při dodržování preventivních opatření u pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem

Cíl studie:
Sledování trendů koncentrací olova v krvi (plumbémie) u pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem během let 2005 - 2012. Hlavním účelem studie bylo posoudit efektivnost zavedených preventivních opatření na snížení expozice olovem (snížení plumbémie).

Typ studie:
Observační prospektivní studie

Materiál a metody:
Do studie bylo zařazeno 236 pracovníků bateriového průmyslu. Podle vstupních hodnot plumbémií z roku 2005 jsme pracovníky rozdělili do čtyř skupin (< 200 µg/l, 200 – 299 µg/l, 300 – 399 µg/l, ≥ 400 µg/l). Plumbémie byla stanovena metodou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie. Pro statistické vyhodnocení byl použit párový t-test.

Výsledky:
Nejvýznamnější pokles v plumbémii mezi lety 2005 – 2012 byl zaznamenán ve skupině pracovníků s nejvyšší vstupní hodnotou plumbémie ≥ 400 µg/l (průměrný pokles na 37 % k roku 2012, t(63) = 29.105, p < 0.001). Významné poklesy byly zjištěny i u všech ostatních skupin pracovníků – se vstupní hodnotou plumbémie 300 – 399 µg/l (průměrný pokles na 41 %, t(70) = 32.704, p < 0.001), 200 – 299 µg/l (průměrný pokles na 42 %, t(67) = 34.208, p < 0.001) a pod 200 µg/l (průměrný pokles na 51 %, t(32) = 11.663, p < 0.001).

Závěr:
U všech skupin pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem jsme sledovali významné snížení plumbémie během let 2005 – 2012. Tato studie ukazuje, že zavedená preventivní opatření jsou vysoce efektivní.

Klíčová slova:
plumbemie, atomová absorpční spektrometrie.


Autoři: F. Los 1;  L. Kotackova 1;  T. Zima 1
Působiště autorů: Institute of Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 103-105

Souhrn

Cíl studie:
Sledování trendů koncentrací olova v krvi (plumbémie) u pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem během let 2005 - 2012. Hlavním účelem studie bylo posoudit efektivnost zavedených preventivních opatření na snížení expozice olovem (snížení plumbémie).

Typ studie:
Observační prospektivní studie

Materiál a metody:
Do studie bylo zařazeno 236 pracovníků bateriového průmyslu. Podle vstupních hodnot plumbémií z roku 2005 jsme pracovníky rozdělili do čtyř skupin (< 200 µg/l, 200 – 299 µg/l, 300 – 399 µg/l, ≥ 400 µg/l). Plumbémie byla stanovena metodou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie. Pro statistické vyhodnocení byl použit párový t-test.

Výsledky:
Nejvýznamnější pokles v plumbémii mezi lety 2005 – 2012 byl zaznamenán ve skupině pracovníků s nejvyšší vstupní hodnotou plumbémie ≥ 400 µg/l (průměrný pokles na 37 % k roku 2012, t(63) = 29.105, p < 0.001). Významné poklesy byly zjištěny i u všech ostatních skupin pracovníků – se vstupní hodnotou plumbémie 300 – 399 µg/l (průměrný pokles na 41 %, t(70) = 32.704, p < 0.001), 200 – 299 µg/l (průměrný pokles na 42 %, t(67) = 34.208, p < 0.001) a pod 200 µg/l (průměrný pokles na 51 %, t(32) = 11.663, p < 0.001).

Závěr:
U všech skupin pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem jsme sledovali významné snížení plumbémie během let 2005 – 2012. Tato studie ukazuje, že zavedená preventivní opatření jsou vysoce efektivní.

Klíčová slova:
plumbemie, atomová absorpční spektrometrie.


Zdroje

1. Landrigan, P. J. Toxicity of lead at low dose. Br. J. Ind. Med. 1989, 46(9), p. 593 –596.

2. Flora, G., Gupta, D., Tiwari. A. Toxicity of lead: A review with recent updates. Interdiscip. Toxicol. 2012, 5(2), p. 47–58.

3. Patrick, L. Lead toxicity, a review of the literature. Part 1: Exposure, evaluation, and treatment. Altern. Med. Rev. 2006, 11(1), p. 2-22.

4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb. Uveřejněno v: č. 111/2007 Sbírky zákonů na straně 5086.

Štítky
Biochémia Nukleárna medicína Nutričný terapeut

Článok vyšiel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 2

2013 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa