Virové ­gastroenteritidy v regionu východních Čech


Virové ­gastroenteritidy v regionu východních Čech

Cíl:
Akutní gastroenteritidy celosvětově patří mezi nejčastější choroby v lidské populaci, a představují tak důležitou příčinu mortality a morbidity. Jak se ukazuje v posledním desetiletí, uplatňují se v etiologii akutních gastroenteritid stále více viry. Několik publikovaných studií se zabývalo prevalencí virových původců gastroenteritid v evropských zemích, ale žádná z České republiky.

Materiál a metodika:
Celkem 107 vzorků stolice od pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo vyšetřeno imunochromatografickým testem ROTA-ADENO Card Rapid – Viditest (VIDIA, Česká republika) a RidaQick Norovirus (R-Biopharm, Německo) a současně in-house real-time PCR panelem.

Výsledky:
Celkově byl metodou PCR detektován ve 29,9 % vzorků rotavirus, ve 14,0 % norovirus a v 5,0 % adenovirus. Imunochromatografickými testy detekce virových antigenů byl poté zachycen ve 28,0 % rotavirus, ve 4,7 % norovirus a ve 2,0 % adenovirus. Naše nálezy také demonstrovaly nižší senzitivitu imunochromatografických testů v porovnání s údaji od výrobců.

Závěr:
Naše studie ukázala limitace imunochromatografických testů, zejména v jejich nízké senzitivitě, a potvrdila tak nezbytnost rutinního používání jiných konfirmačních metod. V naší nemocnici byla jako konfirmační metoda zavedena do rutinního využívání metoda PCR.

Klíčová slova:
virové gastroenteritidy – PCR – imunochromatografické testy


Autoři: M. Fajfr 1,2;  V. Štěpánová 2;  L. Plíšková 3;  J. Fajfrová 1
Působiště autorů: Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Králové 1;  Institute of Clinical Microbiology, University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové 2;  Department of molecular biology, University Hospital Hradec Králové 3
Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 63, 2014, č. 2, s. 88-91
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Cíl:
Akutní gastroenteritidy celosvětově patří mezi nejčastější choroby v lidské populaci, a představují tak důležitou příčinu mortality a morbidity. Jak se ukazuje v posledním desetiletí, uplatňují se v etiologii akutních gastroenteritid stále více viry. Několik publikovaných studií se zabývalo prevalencí virových původců gastroenteritid v evropských zemích, ale žádná z České republiky.

Materiál a metodika:
Celkem 107 vzorků stolice od pacientů hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo vyšetřeno imunochromatografickým testem ROTA-ADENO Card Rapid – Viditest (VIDIA, Česká republika) a RidaQick Norovirus (R-Biopharm, Německo) a současně in-house real-time PCR panelem.

Výsledky:
Celkově byl metodou PCR detektován ve 29,9 % vzorků rotavirus, ve 14,0 % norovirus a v 5,0 % adenovirus. Imunochromatografickými testy detekce virových antigenů byl poté zachycen ve 28,0 % rotavirus, ve 4,7 % norovirus a ve 2,0 % adenovirus. Naše nálezy také demonstrovaly nižší senzitivitu imunochromatografických testů v porovnání s údaji od výrobců.

Závěr:
Naše studie ukázala limitace imunochromatografických testů, zejména v jejich nízké senzitivitě, a potvrdila tak nezbytnost rutinního používání jiných konfirmačních metod. V naší nemocnici byla jako konfirmační metoda zavedena do rutinního využívání metoda PCR.

Klíčová slova:
virové gastroenteritidy – PCR – imunochromatografické testy


Zdroje

1. Tauriainen S, Martiskainen M, Oikarinen S et al. Human parechovirus 1 infections in young children – no association with type 1 diabetes. J Med Virol, 2007;79:457–462.

2. Eckardt AJ, Baumgart DC. Viral gastroenteritis in adults. Recent Pat Antiinfect Drug Discov, 2011;6(1):54–63.

3. Yu JM, Li DD, Xu ZQ et al. Human bocavirus infection in children hospitalized with acute gastroenteritis in China. J Clin Virol, 2008;42(3):280–285.

4. Chieochansin T, Thongmee C, Vimolket L et al. Human bocavirus infection in children with acute gastroenteritis and healthy controls. Jpn J Infect Dis, 2008;61:479–481.

5. Khamrin P, Takanashi S, Chan-It W et al. Immunochromatography test for rapid detection of norovirus in fecal specimen. J Virol Methods, 2009;157(2):219–222.

6. Khamrin P, Nguyen TA, Phan TG et al. Evaluation of immunochromatography and commercial enzyme-linked immunosorbent assay for rapid detection of norovirus antigen in stool samples. J Virol Methods, 2008;147(2):360–363.

7. Téllez CJ, Montava R, Ribes JM et al. Evaluation of two immunochromatography kits for rapid diagnosis of rotavirus infections. Rev Argent Microbiol, 2008;40(3):167–170.

8. de Rougemont A, Kaplon J, Billaud G et al. Sensitivity and specificity of the VIKIA(®) Rota-Adeno immuno-chromatographic test (bioMérieux) and the ELISA IDEIA trade mark Rotavirus kit (Dako) compared to genotyping. Pathol Biol (Paris), 2009;57(1):86–89.

9. Fong TT, Lipp EK. Enteric Viruses of Humans and Animals in Aquatic Environments: Health Risks, Detection, and Potential Water Quality Assessment Tools. Microbiol Mol Biol Rev, 2005;69(2):357–371.

10. Logan C, O’Leary JJ, O’Sullivan N. Real-Time Reverse Transcription-PCR for Detection of Rotavirus and Adenovirus as Causative Agents of Acute Viral Gastroenteritis in Children. J Clin Microbiol, 2006;44(9):3189–3195.

11. Logan C, O’Leary JJ, O’Sullivan N. Real-time reverse transcription PCR detection of norovirus, sapovirus and astrovirus as causative agents of acute viral gastroenteritis. J Virol Methods, 2007;146(1-2):36–44.

12. Hoehne M, Schreier E. Detection of Norovirus genogroup I and II by multiplex real-time RT- PCR using a 3'-minor groove binder-DNA probe. BMC Infectious Diseases, 2006;6:69.

13. Zeng SQ, Halkosalo A, Salminen M et al. One-step quantitative RT-PCR for the detection of rotavirus in acute gastroenteritis. J Virol Methods, 2008;153(2):238–240.

14. Jothikumar N, Cromeans TL, Hill VR et al. Quantitative real-time PCR assays for detection of human adenoviruses and identification of serotypes 40 and 41. Appl Environ Microbiol, 2005;71(6):3131–3136.

15. National Institute of Public Health [online], EpiDat, [citated 2013-08-30], available on: http://www.szu.cz/publikace/data/vybrane-infekcni-nemoci-v-cr-v-letech-2003-2012-absolutne.

16. Koh H, Baek SY, Shin JI, Chung KS, Jee YM. Coinfection of viral agents in Korean children with acute watery diarrhea. J Korean Med Sci, 2008;23(6):937–940.

17. Dreier J, Stormer M, Made D et al. Enhanced reverse transcription-PCR assay for detection of norovirus genogroup I. J Clin Microbiol, 2006;44(8):2714–2720.

18. Jothikumar N, Kang G, Hill VR. Broadly reactive TaqMan((R)) assay for real-time RT-PCR detection of rotavirus in clinical and environmental samples. J Virol Methods, 2009;155(2):126–131.

19. Le Cann P, Ranarijaona S, Monpoeho S, et al. Quantification of human astroviruses in sewage using real-time RT-PCR. Res Microbiol, 2004;155(1):11–15.

20. Baumgarte S, de Souza Luna LK, Grywna K et al. Prevalence, Types, and RNA Concentrations of Human Parechoviruses, Including a Sixth Parechovirus Type, in Stool Samples from Patients with Acute Enteritid. J Clin Microbiol, 2008;46(1):242–248.

21. Kirby A, Gurgel RQ, Dove W et al. An evaluation of the RIDASCREEN and IDEIA enzyme immunoassays and the RIDAQUICK immunochromatographic test for the detection of norovirus in faecal specimens. J Clin Virol, 2010;49(4):254–257.

22. Bon F, Kaplon J, Metzger MH, Pothier P. Evaluation of seven immunochromatographic assays for the rapid detection of human rotaviruses in fecal specimens. Pathol Biol, 2007;55(3-4):149–153.

23. Tran A, Talmud D, Lejeune B et al. Prevalence of Rotavirus, Adenovirus, Nororvirus and Astrovirus infections and coinfections among hospitalised children in northern France. J Clin Microbiol, 2010;48(5):1943–1946.

24. Jansen A, Stark K, Kunkel J et al. Aetiology of community-acquired, acute gastroenteritis in hospitalised adults: a prospective cohort study. BMC Infecious Disseases, 2008;8:143.

Štítky
Hygiena a epidemiológia Infekčné lekárstvo Mikrobiológia
Článek CDT toxíny

Článok vyšiel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2014 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa