MUDr. Luděk Bajgar (15. 3. 1952–24. 5. 2011)


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 60, 2011, č. 3, s. 132
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 24. 5. 2011 zemřel ve věku nedožitých šedesátin po dlouhé a těžké nemoci MUDr. Luděk Bajgar, ředitel Hygienické stanice hl. m. Prahy. Zákeřná choroba tak přetrhla profesionální kariéru lékaře, který nalezl smysl v ochraně veřejného zdraví a který principy preventivní medicíny promítl do celé řady činností, kterým se v průběhu let věnoval. Po promoci v r. 1978 nastoupil na pracoviště tehdejší Hygienické stanice národního výboru hlavního města Prahy, kde sbíral svoje první praktické zkušenosti. Prošel zde prakticky všemi odvětvími hygieny a epidemiologie a takto nabyté zkušenosti zúročil v první atestaci, kterou složil v r. 1982. V odborném růstu pak pokračoval ve funkci vedoucího oddělení Obvodní hygienické stanice v Praze 1, odkud přešel do Ústředního ústavu železničního zdravotnictví, kde posléze zastával funkci hygienika dráhy pro oblast Praha. V tomto období se odborně profiloval a v r. 1989 dosáhl nástavbové atestace v oboru epidemiologie; ta jej pak provázela převážnou většinou dalších let jeho profesionálního života. V letech 1993 až 2002 pracoval postupně jako vedoucí protiepidemického oddělení, zástupce obvodního hygienika v Praze 1 a posléze vedoucí pobočky Městské hygienické stanice v Praze. Mezi lety 2003 a 2007 stál v čele Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a následně byl jmenován do funkce ředitele Hygienické stanice hl. m. Prahy.

jp_36185_f_1
jp_36185_f_1

Na všech zastávaných postech si jeho spolupracovníci vážili nejen jeho odborných znalostí, ale též hluboce lidského a přátelského přístupu. Svoji erudici pan MUDr. Bajgar nezaměřoval výlučně do oboru epidemiologie, ale účastí na celé řadě odborných seminářů a konferencí dokládal svůj zájem o všechny obory hygieny a další medicínské obory s dopadem do sféry veřejného zdravotnictví, které tak trvale zůstávalo ve středu jeho odborného zájmu.

Jako propagátor zdravého životního stylu organizoval a zajišťoval řadu zdravotně osvětových akcí. Ti, kteří měli možnost poznat jej blíže, respektovali MUDr. Bajgara rovněž jako všestranného aktivního sportovce, který jako organizátor i účastník řady vytrvalostních běhů sám prakticky demonstroval význam fyzické připravenosti.

S MUDr. Luďkem Bajgarem tak odešel nejen respektovaný odborník, ale též úspěšný manažer a současně i nesmírně charakterní člověk, kterého si vážila široká hygienická veřejnost. Jeho osobnost budeme dlouho postrádat.

Pracovníci Hygienické stanice hl. m. Prahy


Štítky
Hygiena a epidemiológia Infekčné lekárstvo Mikrobiológia

Článok vyšiel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 3

2011 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa