Zpráva o výsledku voleb do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pro období 2011–2014


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 60, 2011, č. 2, s. 90-91
Kategorie: Informace SEM ČLS JEP

Volby do výboru Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP skončily. Volby probíhaly dvoukolově, korespondenční formou. Prvního kola se zúčastnilo 98 voličů. Do druhého kola postoupilo 27 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kteří také se svou kandidaturou souhlasili. Druhého kola voleb se zúčastnilo 168 voličů a podle výsledku se členy výboru stali kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. První zasedání nového výboru proběhlo dne 1. 3. 2011. Na tomto zasedání byli nejprve tajnou volbou byli zvoleni členové revizní komise:

Předseda revizní komise: MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Členové: MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jana Vlčková

Potom proběhla tajná volba předsedy SEM, místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka. Členové revizní komise se voleb do hlavních funkcí výboru nezúčastnili, ostatní členové výboru volili s výsledkem:

Předseda SEM ČLS. MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Místopředseda: doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Vědecký sekretář: RNDr. Petr Petráš, CSc.

Pokladník: MUDr. Jitka Částková, CSc.

Další členové výboru SEM ČLS JEP: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.; RNDr. Karel Fajfrlík, CSc.; doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.; RNDr. Vratislav Němeček, CSc.; MUDr. Josef Trmal, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.

Volby do výboru a volby hlavních funkcí vyhodnocovala volební komise (MUDr. Jana Vlčková; RNDr. Karel Fajfrlík, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.).

Vážení členové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, děkujeme vám za účast v letošních volbách. Byli jsme potěšeni vaším zájmem o volby, o čemž svědčí vysoká účast voličů především v druhém kole voleb. Všichni zvolení  členové jsou si plně vědomi vysoké zodpovědnosti především v prosazování nové koncepce epidemiologie, která se v současné době připravuje. Rovněž zájmy mikrobiologů jsou pro nás prioritou.

Děkujeme doc. MUDr. Bohumíru Křížovi, CSc., a MUDr. Jozefovi Dlhému, Ph.D., za jejich úžasnou práci, lidský přístup a vysoké pracovní nasazení v minulém výboru.

Praha 8. 3. 2011

MUDr. Jana Vlčková

předsedkyně volební komise SEM ČLS JEP


Štítky
Hygiena a epidemiológia Infekčné lekárstvo Mikrobiológia

Článok vyšiel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 2

2011 Číslo 2
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa