Primář MUDr. Petr Tax šedesátiletý


Autoři: O. Reich
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2012; 67 (3): 215.
Kategorie: Osobní zprávy

Počátkem května tohoto roku oslavil prim. MUDr. Petr Tax své šedesátiny. Narodil se v Praze, po ukončení základní školy vystudoval střední školu Na Zatlance a pak Fakultu dětského lékařství UK, kde absolvoval v roce 1976. Po promoci nastoupil na dětské oddělení příbramské nemocnice, ale ihned po absolvování vojenské služby v roce 1977 byl přijat profesorem Šamánkem do Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole.


Již současně se základním tréninkem v dětské kardiologii na lůžkovém oddělení a v ambulanci se věnoval Petr Tax s velkým zájmem invazivní kardiologické diagnostice. V katetrizační laboratoři mu, vedle profesora Milana Šamánka, byl učitelem i profesor Stanislav Tůma. Brzy si Petr Tax vypracoval osobitý styl práce založený na důkladné rozvaze a maximální opatrnosti, styl, který spolu s dokonalými znalostmi katetrizačního instrumentária a nadprůměrnou profesní dovedností zajistil jeho pacientům dokonalou diagnostiku a později i optimální výsledek katetrizačních intervencí s minimálním rizikem komplikací. V době začátků působení Petra Taxe v katetrizační laboratoři byla jedinou katetrizační intervencí prováděnou u dětí balonková atrioseptostomie. Petr Tax zavedl do dětské kardiologické praxe v Československu a v České republice řadu intervencí: balonkovou valvuloplastiku stenózy plicnice (1986), angioplastiku koarktace aorty (1986), valvuloplastiku stenózy aorty (1987), katetrizační uzávěr otevřené tepenné dučeje (1993), katetrizační zprůchodnění atretické chlopně plicnice (1994), katetrizační uzávěr defektu síňového septa (1998), katetrizační uzávěr defektu komorového septa (2002), peroperační uzávěr defektu komorového septa katetrizační technikou (2004), katetrizační léčbu nativní koarktace aorty stent-graftem (2010). Jako jeden z prvních v ČR provedl perkutánní implantaci chlopně plicnice (2011).

Od roku 1993 je Petr Tax primářem oddělení kardiopulmonální funkční diagnostiky a vedoucím katetrizační laboratoře Dětského kardiocentra. V té době výraznou měrou přispěl k reformě zdravotnictví vypracováním podkladů financování katetrizačních výkonů u dětí pro zdravotní pojišťovny. Je členem České pediatrické společnosti ČLS JEP, členem České kardiologické společnosti, kde pracuje ve výborech pracovních skupin Dětská kardiologie (předsedou v letech 2000–2006), Intervenční kardiologie a Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti. Je rovněž členem Asociace evropských dětských kardiologů a její Pracovní skupiny intervenční kardiologie. Byl úspěšným zodpovědným řešitelem šesti výzkumných úkolů a spoluřešitelem dvanácti dalších. Přednáší dětskou kardiologii na 2. lékařské fakultě UK a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Přednesl přes 100 přednášek na domácích i zahraničních kongresech a podílel se na více než 250 domácích a zahraničních publikacích.

Přes výrazné profesionální úspěchy našel si Petr Tax vždy dost času a sil pro svoji rodinu i své záliby. S manželkou Hankou, dětskou lékařkou, vychovali dceru a syna a v současnosti se těší z pěti vnoučat. Ve volných chvílích je Petr Tax entuziastickým motocyklovým jezdcem a námořním jachtařem.

Přejeme ti, Petře, hodně zdraví, sil a úspěchů v dalších letech.

Doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D.


Štítky
Neonatológia Pediatria Praktické lekárstvo pre deti a dorast

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 3

2012 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa