Česko-slovenská pediatrie - Číslo 3/2012

Původní práce

147
Incidence dyslipidemií v populaci dětí s obezitou

D. Pastucha, J. Hyjánek, J. Malinčíková

152
Deficit pyruvátkinázy v dětském věku

B. Ludíková, R. Mojzíková, P. Pospíšilová, J. Houda, L. Sulovská, M. Divoká, J. Hak, D. Procházková, V. Divoký, D. Pospíšilová

160
Neobvyklé manifestace infekce parvovirem B19 u dětí

B. Ludíková, M. Luhový, E. Klásková, Z. Novák, F. Kopřiva, D. Pospíšilová

170
Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií

D. Procházková, L. Kolbová, J. Jarkovský, H. Vinohradská, P. Konečná, Z. Doležel

178
Variabilita klinické manifestace norovirové infekce u novorozence – od perakutní nekrotizující enterokolitidy po asymptomatický průběh

J. Malý, J. Melek, P. Bréšková, K. Hanousková, V. Štěpánová, Lenka Ryšková, Z. Kokštein, J. Koudelka, R. Štichhauer, O. Pozler


Kazuistika

187
Benigní infantilní křeče asociované s norovirovou gastroenteritidou

J. Melek, J. Malý, Š. Štefáčková, V. Štěpánová, P. Kosina, O. Pozler


Přehledový článek

192
Současné užití léků blokujících adrenergní receptory beta u dětí se srdečním selháním

Z. Slavík

197
Čtení o logopedii – 1. část

K. Trojanová


Vybrané kapitoly z nové učebnice Klinická pediatrie

203
Nedonošený novorozenec

P. Zoban

209
Poruchy vnitřního prostředí novorozenců

P. Zoban, Michal Černý


Historie pediatrie

213
Vzpomínky na budoucnost: Nefrologie na II. dětské klinice FDL UK a na Dětské klinice FN Pod Petřínem v Praze

J. Švorc


Osobní zprávy

215
Primář MUDr. Petr Tax šedesátiletý

O. Reich


Zprávy

217
VI. Martinské neonatologické dni
219
X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa