Pokroky v uropatológii


Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 50, 2014, No. 4, p. 109
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

v poslednom čísle ročníka 2014 sa v doškoľovacej časti nášho časopisu budeme venovať uropatológii. Ide o oblasť, ktorá sa dotýka každodennej praxe každej väčšej patológie a zaznamenala v poslednej dobe výrazné pokroky a zmeny.

Prehľadový článok o karcinómoch prostaty (Ming Zhou, New York University Langone Medical Center) sumarizuje najdôležitejšie pokroky v patológii prostaty za posledné obdobie - modifikovaný Gleason grading, niektoré špeciálne podtypy karcinómu prostaty a najdôležitejšie poznatky molekulovej genetiky. Autor článku je žiakom J. I. Epsteina a patrí medzi najaktívnejších svetových uropatológov súčasnosti.

Diagnostickými úskaliami nádorovej patológie močového mechúra nás v ďalšom bohato ilustrovanom prehľadovom článku prevedie ďalšia mimoriadne aktívna členka ISUP (International Society of Urological Pathology), Eva Compérat z Paríža.

Posledná klasifikácia nádorov obličky je poriadne „bradatá“ (vydaná v roku 2004) a obsahuje pomerne nízky počet dobre definovaných nádorových jednotiek. Táto klasifikácia sa zdala byť na prvý pohľad jednoduchá a definitívna. V oblasti nádorovej patológie obličky, podobne ako v iných oblastiach patológie, bol však v posledných rokoch zaznamenaný obrovský „boom“ a boli popísané nové klinicko-patologické jednotky, mnohé s novo popísaným genetickým podkladom. Tieto novinky reflektuje nová klasifikácia nádorov obličky, ktorá vychádza z konsenzu ISUP konferencie konanej vo Vancouveri v roku 2012. Táto klasifikácia bude nepochybne základom novej WHO klasifikácie. Sme radi, že Vám môžeme predložiť prehľadový článok o najdôležitejších zmenách v nádorovej patológii obličky od jedného zo spoluautorov Vancouverskej klasifikácie, prof. Hesa z plzeňského Šiklovho ústavu patológie, pracoviska, ktoré dlhodobo patrí v oblasti nádorov obličky medzi najprogresívnejšie na svete.

Uropatologické doškoľovanie zakončíme pohľadom na súčasný význam a perspektívy cytológie v diagnostike nádorov močového traktu, opäť z pera domácich autorov (O. Ondič a spol.). Článok predovšetkým sumarizuje súčasné možnosti a limity urocytológie a ponúka pohľad do budúcnosti, najmä použitie LBC (liquid-based cytology) a techník molekulovej genetiky.

V doškoľovacej časti nášho časopisu Vám praktické novinky v diagnostickej patológii, ale aj napr. zaujímavý pohľad na publikované vedecké práce (V. Campr), prináša tradične kvalitný Monitor.

Okrem prehľadových článkov Vám predkladáme tri zaujímavé pôvodné práce. Ostravskí autori (J. Mačák a spol.) popisujú prípad izolovanej kardiálnej metastázy fylodes tumoru s osteosarkómovou diferenciáciou, ktorá viedla k srdcovému zlyhaniu a úmrtiu pacienky. Autori z Hradca Králové (A. Matějková a I. Šteiner) v pilotnej štúdii sŕdc pacientov, ktorí zomreli s fibriláciou predsiení, zdokumentovali morfologické zmeny myokardu (fibróza, amyloidóza, zväčšenie oddielov srdca) a ich topografiu. Výsledky štúdie by potenciálne mohli byť využité v kardiológii na cielenie biopsií pri manažmente arytmií radiofrekvenčnou abláciou. V ďalšej kazuistike martinskí autori (K. Adamicová a spol.) popisujú vzácny prípad kongenitálnej epidermolysis bullosa junkčného typu asociovaný s atréziou pyloru (Bartov syndróm).

Za celú redakciu Vám prajem príjemné a poučné čítanie!

M. ŠvajdlerŠtítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa