Exprese aktivní kaspázy 3 u dětí a adolescentů s klasickým Hodgkinovým lymfomem


Exprese aktivní kaspázy 3 u dětí a adolescentů s klasickým Hodgkinovým lymfomem

Cílem naší studie bylo zjistit, zda exprese aktivní kaspázy 3 v buňkách Hodgkinových a Reed-Sternbergové koreluje s dosaženou léčebnou odpovědí a poskytuje prognostickou informaci ohledně léčebného výsledku. Do retrospektivní studie jsme zařadili 56 pacientů s klasickou formou Hodgkinova lymfomu, kteří byli léčeni na Klinice dětské hematologie a onkologie v období mezi lednem 2000 a červnem 2005. Aktivní kaspáza 3 byla detekována imunohistochemicky ve vzorcích z primárních biopsiích. Sedmnáct pacientů (29,3%) bylo hodnoceno jako kaspáza 3 pozitivních, všichni žijí v první kompletní remisi onemocnění. Oproti tomu ve skupině pacientů s méně než 5% kaspáza 3 pozitivních HRS buněk jsme diagnostikovali v pěti případech relaps onemocnění a tři nemocní v důsledku tohoto onemocnění zemřeli. Adekvátní léčebné odpovědi dosáhlo 11 pacientů (19,6%). Při hodnocení event-free survival s ohledem na zastoupení kaspáza 3 pozitivních nádorových buněk jsme ukázali tendenci k lepšímu klinickému průběhu u nemocných s více než 5% buněk s pozitivitou aktivní kaspázy.

Klíčová slova:
klasický Hodgkinův lymfom – apoptóza – aktivní kaspáza 3 – léčebná odpověď – klinické výsledky


Autoři: Michaela Čepelová 1;  Kateřina Kamaradová 2;  Edita Kabíčková 1;  Jan Starý 1;  Eliška Čumlivská 3;  Roman Kodet 2;  Petr Gajdoš 1
Působiště autorů: Department of Pediatric Haematology and Oncology, nd Medical Faculty, Charles University and University Hospital in Motol Prague, Czech Republic. 1;  Department of Pathology and Molecular Medicine, 2nd Medical Faculty, Charles University and University Hospital in Motol Prague, Czech Republic. 2;  Department of Radiology, 2nd Medical Faculty, Charles University and University Hospital in Motol, Prague, Czech Republic. 3
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 50, 2014, No. 1, p. 40-44
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem naší studie bylo zjistit, zda exprese aktivní kaspázy 3 v buňkách Hodgkinových a Reed-Sternbergové koreluje s dosaženou léčebnou odpovědí a poskytuje prognostickou informaci ohledně léčebného výsledku. Do retrospektivní studie jsme zařadili 56 pacientů s klasickou formou Hodgkinova lymfomu, kteří byli léčeni na Klinice dětské hematologie a onkologie v období mezi lednem 2000 a červnem 2005. Aktivní kaspáza 3 byla detekována imunohistochemicky ve vzorcích z primárních biopsiích. Sedmnáct pacientů (29,3%) bylo hodnoceno jako kaspáza 3 pozitivních, všichni žijí v první kompletní remisi onemocnění. Oproti tomu ve skupině pacientů s méně než 5% kaspáza 3 pozitivních HRS buněk jsme diagnostikovali v pěti případech relaps onemocnění a tři nemocní v důsledku tohoto onemocnění zemřeli. Adekvátní léčebné odpovědi dosáhlo 11 pacientů (19,6%). Při hodnocení event-free survival s ohledem na zastoupení kaspáza 3 pozitivních nádorových buněk jsme ukázali tendenci k lepšímu klinickému průběhu u nemocných s více než 5% buněk s pozitivitou aktivní kaspázy.

Klíčová slova:
klasický Hodgkinův lymfom – apoptóza – aktivní kaspáza 3 – léčebná odpověď – klinické výsledky


Zdroje

1. Jaffe ES, Harris NL, Stein H, Vardiman JW (Eds.). World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of haemopoietic and lymphoid tissues. IARC Press, Lyon, 2001.

2. Küppers R, Hansmann ML. The Hodgkin and Reed/Sternberg cell (Cells in focus). Int J Biochem Cell Biol 2003; 37: 511-517.

3. Re D, Küppers R, Diehl V. Molecular Pathogenesis of Hodgkin’s Lymphoma. J Clin Oncol 2005; 23: 6379-6386.

4. Schmitz R, Stanelle J, Hansmann M-L, Küppers R. Pathogenesis of Classical and Lymphocyte-Predominant Hodgkin Lymphoma. Annu Rev Pathol 2009; 4: 151-157.

5. Schellong G, Pötter R, Brämswig J, et al. High cure rates and reduced long-term toxicity in pediatric Hodgkin´s disease: The German-Austrian Multicenter Trial DAL-HD 90. J Clin Oncol 1999; 17: 3736-3744.

6. Vassilakopoulos TP, Pangalis GA. Biological prognostic factors in Hodgkin’s lymphoma. Haema 2004; 7(2): 147-164.

7. Dukers DF, Meijer CJ, Ten Berge RL, et al. High numbers of active caspase-3 positive Reed-Sternberg cells in pretreatment biopsy specimen of patients with Hodgkin disease predict favourable clinical outcome. Blood 2002; 100(1): 36-42.

8. Meadows AT, Baum E, Fossati-Bellani F, et al. Second malignant neoplasms in children: an update from the Late effects Study Group. J Clin Oncol 1985; 3: 532-538.

9. Van Leeuwen FE, Klokman WJ, Veer MB, et al. Long-term risk of second malignancy after Hodgkin´s disease in a collaborative British cohort: the relationship to age at treatment. J Clin Oncol 2000; 18: 498-509.

10. Chhanabhai M, Krajewski S, Krajewska M, et al. Immunohistochemical Analysis of Interleukin-1β-Converting Enzyme/Ced3 Family Protease, CPP32/Yama/Caspase-3, in Hodgkin Disease. Blood 1997; 90(6): 2451-2455.

11. An S, Park MJ, Park IC, Hong SI, Knox K. Procaspase-3 and its active large subunit localized in both cytoplasm and nucleus are activated following application of apoptotic stimulus in Ramos-Burkitt lymphoma B cells. Int J Mol Med 2003; 12: 311-317.

12. Jänicke MU, Sprengart ML, Wati MR et al. Caspase-3 Is Required for DNA Fragmentation and Morphological Changes Associated with Apoptosis. J Biol Chem 1998; 273(16): 9357-9360.

13. Trisciuoglio L, Bianchi ME. Several Nuclear Events during Apoptosis Depend on Caspase-3 Activation but Do Not Constitute a Common Pathway. Plos One 2009: 4(7): e6234.

14. Izban KF, Wrone-Smith T, Hsi ED, et al. Characterization of the Interleukin-1β-Converting Enzyme/Ced-3-Family Protease, CPP32/ Caspase-3 in Hodgkin Disease; Lack of Caspase-3 Expression in Nodular Lymphocyte Predominance Hodgkin’s Lymphoma. Am J Pathol 1999; 154 (5): 1439-1447.

15. Donoghue S, Baden HS, Lauder I, Sobolewski S, Pringle JH. Immunohistochemical Localization of Caspase-3 Correlates with Clinical Outcome in B-cell Diffuse Large-cell Lymphoma. Cancer Res 1999; 59: 5386-5391.

16. Tsujimoto Y, Shimizu S. Bcl-2 family: Life-or-death switch. FEBS lett. 2000; 466: 6-10.

17. Hasenclever D. The disappearance of prognostic factors in Hodgkin´s disease. Annals of Oncology 2002; 13(Suppl1): 75-78.

18. Izban KF, Ergin M, Huang Q, et al. Characterization of NF-κB in Hodgkin’s Disease: Inhibition of Constitutively Expressed NF-κB Results in Spontaneous Caspase-Independent Apoptosis in Hodgkin and Reed-Sternberg Cells. Mod Pathol 2001; 14(4): 297-310.

19. Küppers R. The biology of Hodgkin’s lymphoma. Nat Rev Can 2009; 9: 15-27.

20. Mathas S, Lietz A, Anagnostopoulos I, et al. c-FLIP mediates resistance of Hodgkin/Reed-Sternberg cells to death receptor-induced apoptosis. J Exp Med 2004; 19; 199(8): 1041-1052.

21. Re D, Hofmann A, Wolf J, Diehl V, Staratchek-Jox A. Cultivated H-RS cells are resistant to CD95L-mediated apoptosis despite expression of wild-type CD95. Exp Hematol 2000; 28(1): 31-35.

22. Los M, Herr I, Friesen C, et al. Cross-resistance of CD95- and drug-induced apoptosis as a consequence of deficient activation of caspases (ICE/Ced-3 proteases). Blood 1997; 90: 3119-3129.

23. Kashkar H, Haefs C, Shin H, et al. XIAP-mediated caspase inhibition in Hodgkin’s lymphoma-derived B cells. J Exp Med 2003; 198(2): 341-347.

24. Dürkop H, Hirsch B, Hahn C, Stein H. cIAP2 is highly expressed in Hodgkin/Reed-Sternberg cells and inhibits apoptosis by interfering with constitutively active caspase-3. J Mol Med 2006; 84: 132-141.

25. Rassidakis GZ, Medeiros LJ, Vassilakopoulos TP, et al. BCL-2 expression in Hodgkin and Reed-Sternberg cells of classical Hodgin disease predicts a poorer prognosis in patients treated with ABVD or equivalent regimens. Blood 2002; 100(12): 3935-3941.

26. Sup SJ, Alemañy CA, Pohlman B, et al. Expression of bcl-2 in classical Hodgkin’s lymphoma: an independent predictor of poor outcome. J Clin Oncol 2005; 23: 3773-3779.

27. Bai M, Papoudou-Bai A, Horianopoulos N, et al. Expression of bcl-2 family proteins and active caspase-3 in classical Hodgkin’s lymphoma. Hum Path 2007; 38: 103-113.

Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa