24th EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA - Nefropatologie


Autoři: Eva Honsová
Působiště autorů: Pracoviště klinické a transplantační patologie, Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 49, 2013, No. 1, p. 25
Kategorie: MONITOR 24<sup>th</sup> EUROPEAN CONGRESS OF PATHOLOGY 2012, PRAHA

Nefropatologická sekce probíhala ve dvou dnech a měla následující části:

 1. Histopatologická klasifikace renálních chorobV posledních letech se několik skupin snažilo vytvořit subklasifikace skupin chorob ve snaze najít znaky, které by mohly mít klinický význam v oblasti prognózy nebo volby terapie.
  Jde především o fokální segmetální glomerulosklerozu (FSGS), IgA nefropatii a ANCA pozitivní vaskulitidy.
  Prof. Agati představila publikovanou subklasifikaci FSGS, kde mezi jednotlivými podskupinami se udává odlišné klinické chování. Domnívám se, že to neodpovídá patofyziologii. Je dobře známo, že pouze morfologie nedokáže rozlišit mezi velmi různorodými příčinami FSGS od vrozených defektů k faktoru, který lze odstranit plasmaferézou. Už proto je prakticky nemožné, aby tak různorodé příčiny měly podobnou terapeutickou odezvu. Také prof. Kerjaschki ukázal v diskuzi i ve svém sdělení, že velmi pravděpodobně nejde o specifické kategorie, ale že alespoň v experimentu jde o souvislý proces, kdy jednotlivé morfologické obrazy přecházejí jeden ve druhý. Čemuž odpovídá i zkušenost z bioptické praxe.
  Prof. Ian Roberts presentoval práce „IgA nephropathy: what’s new since the Oxford Classification“. V podstatě šlo o první výsledky z tzv. Valiga study, která proběhla v minulých několika letech v různých evropských centrech (včetně našeho) a kde se podařilo zařadit a klasifikovat více než tisíc biopsií s IgA nefropatií a s déle než 5letým sledováním pacientů. V současné době probíhá statistické zpracování enormního množství dat.
  Subklasifikace ANCA pozitivních vaskulitid je z mého pohledu povrchní a ze všech zmíněných návrhů nejslabší. Jak snadno v diskuzi na příkladu ukázal prof. Ferluga je pro praxi z mnoha důvodů nepoužitelná.
 2. Další nefropatologickou sekcí byla volná sdělení. V této sekci se střídaly experimentální práce a sdělení z praxe.
 3. Následující den program začínal sympóziem s názvem Nový pohled na stará onemocnění (minimal change disease a FSGS). Bohužel ze 4 příspěvků zazněly pouze 2, protože zbývající řečníci měli zdravotní obtíže. I tak byla tato část nejzajímavější z celého programu.
 4. Během pauzy na oběd se odehrála velmi stručná sekce věnovaná transplantační patologii. Prezentovány byly jen 3 příspěvky, kdy jeden z nich se překrýval s kazuistikou a s prezentací v sekci volná sdělení.
 5. Poslední sekcí byl Slide Seminar, kde bylo presentováno 8 kazuistik z transplantační patologie i z diagnostiky chorob autologních ledvin. Většina z nich byla velmi zajímavá a přínosná pro denní bioptickou praxi.

Součástí aktivit Nefropatologické pracovní skupiny bylo také udělení ceny „Michael J. Mihatsch & Dusan Ferluga Award“. Cenu obdrželi Ivana Simic z Heidelbergu za experimentální práci: „Podocyte loss and glomerulosclerosis in inducible mouse model of podocin mutation-related nephrotic syndrome“ a Helmut Hopfer z Basileje s prací: „Pathology of resolving polyomavirus nephropathy”.

Většinu prezentací lze najít na stránkách

Nephropathology WG v sekci „Meeting Lectures“.

(http://www.nephropathology-esp.org/meeting-lectures)


Štítky
Patológia Súdne lekárstvo Toxikológia

Článok vyšiel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 1

2013 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa