K životnímu jubileu prof. MUDr. Jiřího Vaňka, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 114, 2014, 3, s. 51
Kategorie: Jubileum

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., bývalý dlouholetý přednosta Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, proděkan pro obor Zubní lékařství na LF MU, se 4. března 2014 dožil 75 let.

Narodil se v Drnovicích v okrese Blansko. V letech 1958–1963 absolvoval Lékařskou fakultu UJEP v Brně – stomatologický směr. Po ukončení studia pracoval jako zubní lékař v OÚNZ Břeclav. V roce 1966 úspěšně složil atestaci I. stupně v oboru stomatologie. V roce 1967 nastoupil jako sekundární lékař na II. stomatologickou kliniku KÚNZ v Brně. O rok později se jako odborný asistent II. stomatologické kliniky LF UJEP v plném rozsahu zapojil do pedagogického procesu a výzkumné činnosti. Atestaci II. stupně v oboru stomatologie úspěšně složil v roce 1970 a v roce 1981 obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1987 byl jmenován docentem v oboru stomatologie. Od roku 1994 zastával funkci přednosty II. stomatologické, nyní Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně. V roce 2000 byl jmenován profesorem stomatologie. Od roku 2004 je proděkanem LF MU pro obor Zubní lékařství a Stomatologii. V roce 2013 získal atestaci z Klinické stomatologie.

Celé svoje odborné působení, především na Stomatologické klinice, věnoval orální chirurgii, protetické stomatologii, transplantologii zubů a dentální implantologii. V této odbornosti patří mezi průkopníky a uznávané experty v ČR v jejím moderním pojetí. Vědecké poznatky zúročil ve více než 150 odborných pracích v domácích i zahraničních publikacích. Byl a je řešitelem řady výzkumných projektů resortního i státního výzkumu i grantových projektů.

V roce 2005 byl hlavním iniciátorem vzniku Stomatologického výzkumného centra, jehož byl odpovědným řešitelem – projekt MŠMT č. 1M0528. Zde byla soustředěna prakticky celá vědecko-výzkumná činnost kliniky, pracovalo zde asi 64 pracovníků, jak lékařských, tak nelékařských oborů. Spektrum vědecko-výzkumné činnosti SVC pokrývalo prakticky všechny disciplíny stomatologie. Byl členem vědecké rady Ministerstva zdravotnictví České republiky, je dlouholetým členem vědecké rady LF MU a aktivním členem řady tuzemských i zahraničních odborných společností, oborových a redakčních rad odborných časopisů.

Výsledky jeho vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti byly oceněny řadou medailí, diplomů a pamětních listů jak v ČR, tak i v zahraničí.

V posledních letech se ve vědecké práci plně věnuje dentální implantologii. Pod jeho garancí se konají tradiční mezinárodní sympozia „Brněnské implantologické dny“ nyní „Brněnské dentální a implantologické dny“. Neméně času věnuje programovému uspořádání „curriculla“ výuky zubního lékařství na LF MU. V současné době, kromě funkce proděkana pro obor zubní lékařství, zastává funkci odborného zástupce Stomatologické kliniky pro obor zubní lékařství ve FN u sv. Anny v Brně.

Z výše uvedeného vyplývá, jak vysoce hodnotná je odborná, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost jubilanta. Všichni, kdo jej měli možnost blíže poznat, jistě dají za pravdu, že jde o člověka velice pracovitého, komunikativního a oblíbeného v širokém okruhu spolupracovníků a přátel. Svou odbornou činností, přátelským postojem a obětavostí je jistě trvale zapsán v myslích velkého počtu lidí.

Vážený a milý pane profesore, přijměte prosím od nás touto cestou upřímné blahopřání s přáním dalšího neméně úspěšného působení ve Vaší veškeré činnosti, a to jak v odborné práci, tak i v osobním životě. Součástí tohoto blahopřání je i přání dobrého zdraví a osobní pohody do dalších let.

Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

prim. MUDr. Lubomír Freyburg, CSc.

a spolupracovníci


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia

Článok vyšiel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa