Docent Jan Veverka jubilující


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 114, 2014, 3, s. 52
Kategorie: Jubileum

S neustálým zájmem o práci pro obor stomatologie a o novinky, které výzkum i klinická praxe přinášejí, je Jan Veverka jedním z jubilantů, který si v letošním roce zaslouží veřejnou zdravici. Stomatologii vystudoval v Plzni, kde také na klinice řadu let pracoval. Další dvě dekády působil ve Státním ústavu národního zdraví v Praze. Vedle klinické praxe jej vždy přitahoval klinický a experimentální výzkum. Výsledkem byla úspěšná obhajoba disertační práce z oblasti fluoridové prevence, následovaná habilitací v oboru stomatologie na 1. LF UK. V sedmdesátých a osmdesátých letech se zapojil do vývoje a ověřování nových dentálních materiálů českých výrobců Spofa Dental a Safina. Je rovněž jedním z tvůrců systému ověřování biologických vlastností stomatologických zdravotnických prostředků, který vznikal ve spolupráci Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze, Ústavu biologie lékařské fakulty v Hradci Králové, stomatologických klinik lékařských fakult v Brně, Olomouci a Plzni a Výzkumného ústavu stomatologického v Praze. V devadesátých letech pomáhal vybudovat laboratoř pro testování vlastností dentálních materiálů ve Výzkumném ústavu stomatologickém a následně, jako externí auditor Českého institutu pro akreditaci, participoval na vzniku Autorizované osoby VFN pro posuzování shody stomatologických zdravotnických prostředků. Při všech těchto činnostech stačil být též externím učitelem a členem vědecké rady na 1. LF UK a současně vést privátní stomatologickou praxi, zaměřenou především na protetickou rehabilitaci s použitím dentálních implantátů. Za zmínku stojí i jeho čestné členství v České lékařské společnosti JEP.

V posledních letech je třeba zvláště vyzdvihnout jubilantovu práci redaktorskou v českém odborném stomatologickém písemnictví. V období jeho působení ve funkci výkonného redaktora získaly Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství statut recenzovaného časopisu a jsou excerptovány mnoha vědeckými lékařskými databázemi. Rozpoznatelný nárůst kvality časopisu a jeho ohlasu je v mnoha ohledech právě dílem docenta Veverky. Upřímná kolegiálnost, preciznost a snaha pomáhat autorům časopiseckých prací dokresluje osobnostní charakteristiky tohoto jinak skromného a intelektuálně zakotveného milovníka umění a cestovatelských zážitků.

Ad multos annos.

Zdeněk Broukal

Stomatologická společnost ČLS JEP


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia

Článok vyšiel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2014 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa