Vzpomínka na doc. MUDr. Josefa Nováka, CSc.


Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 111, 2011, 4, s. 81

Ve věku nedožitých 78 let zemřel v květnu tohoto roku doc. MUDr. Josef Novák, CSc., dlouholetý pracovník a vedoucí ortodontického oddělení Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové.

Docent Novák působil na královéhradecké stomatologické klinice od roku 1960 jako sekundární lékař a odborný asistent. Záhy, již v roce 1962, se začal zabývat ortodoncií, která se mu stala celoživotním posláním. Nástavbovou atestaci v tomto oboru složil v roce 1969, kandidaturu (CSc.) obhájil v roce 1975. V roce 1982 byl jmenován docentem stomatologie. Do zaslouženého důchodu odešel z rodinných důvodů po 38 letech práce na klinice v roce 1998. Rád se však na svoje mateřské pracoviště vracel při nejrůznějších příležitostech, avšak jeho kontakty s okolím postupně ztěžovala vážná choroba.

Doc. MUDr. J. Novák, CSc., se ve své práci zabýval zejména problematikou přespočetných zubů, obzvláště meziodentů, a to jak po stránce klinické, tak po stránce výzkumné. Byl též autorem řady rozsáhlých antropometrických studií. Publikoval řadu odborných prací v domácí a zahraniční literatuře, byl spoluautorem několika celostátních učebnic a oblíbeným přednášejícím. V osobním životě byl doc. Novák pečlivým manželem a obětavým otcem, spolehlivou oporou své rodiny. Jeho celoživotními zálibami, kterým se věnoval s nemenším zaujetím jako ortodoncii, bylo pěstitelství a sadovnictví, ale i vážná hudba a divadlo. Do všech svých povinností i zálib vkládal veškerou svoji energii. Svoje spolupracovníky, bližní i pacienty nikdy nezklamal. Byl to čestný muž.

Čest jeho památce!

R. Slezák, J. Bittner


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa