Aktuální novinky programu ZDRAVÉ ZUBY


Autoři: I. Lekešová;  L. Kubrichtová
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 111, 2011, 4, s. 85-86
Kategorie: Zprávy z odborných akcí

Soutěž ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup, který je určený pro děti I. stupně základních škol v celé České republice. Program je na základních školách realizován od roku 2000 a umožňuje systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví.

Program má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, a Ministerstva zdravotnictví ČR, které formou grantů podpořilo hodnocení programu. Je podporován také kanceláří WHO v ČR a odborným garantem je výbor Společnosti pro dětskou stomatologii ČLS JEP.

Hlavními partnery programu je Wrigley, s.r.o., a Orbit klub. Více informací najdete na www.ZdraveZuby.cz.

X. ročník soutěže ZDRAVÉ ZUBY

Soutěž ZDRAVÉ ZUBY, jejímž cílem je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí na preventivní ošetření, slaví své desáté narozeniny. Podmínkou účasti v soutěži je potvrzení zubního lékaře o preventivním vyšetření dítěte razítkem do soutěžní karty.

V letošním jubilejním roce se soutěže zúčastnilo 11 525 dětí, které poslaly správně vyplněné soutěžní karty. Výherci si převzali zajímavé a hodnotné ceny na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo 9. června 2011 v Praze.

Význam a opodstatnění soutěže – přivést do stomatologických ordinací co nejvíce školních dětí k preventivním prohlídkám – potvrdilo i první hodnocení programu po 4 letech realizace na základních školách.

Ze soutěže
Obr. 1. Ze soutěže

Hodnocení programu ZDRAVÉ ZUBY

V roce 2004 proběhlo hodnocení programu v náhodně vybraných základních školách v Praze a v Brně, a to u dětí pátých tříd. Vyšetřeno bylo celkem 449 dětí z 23 základních škol. Výsledky evaluační studie (grant č. 8009/04 Národní program zdraví, MZ ČR) prokázaly, že kazivost chrupu se snížila oproti roku 1998 o 31 %. Nicméně potřeba stomatologického vyšetření u dětí byla stále vysoká. V roce 2004 bylo jen 9 % pražských dětí v 5. třídách sanováno a téměř dvě třetiny dětí (62 %) potřebovalo stomatologické ošetření. Rodiče si stále neuvědomují, že mají odpovědnost za zubní zdraví dětí a zubního lékaře velká většina navštěvuje teprve tehdy, až když má dítě bolesti zubů.

Druhé hodnocení vzdělávacího programu ZDRAVÉ ZUBY proběhlo v květnu 2011 v rámci projektu č. 10036/2011/12 opět s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Získaná data se v současné době zpracovávají a výsledky šetření budou zveřejněny v podzimních měsících jak v odborném tisku, tak v médiích.

Věříme, že program ZDRAVÉ ZUBY, spolupráce pedagogů, stomatologů a rodičů pomůže zlepšit školním dětem jejich zubní zdraví. Výukový program pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21 a je jednou z možností, jak vzdělávat, informovat a motivovat nejen děti, ale i jejich rodiče ke změně postoje k zubnímu zdraví.

V případě vašeho zájmu o program se těšíme na spolupráci s vámi.

MUDr. Iva Lekešová, CSc., koordinátor stomatologické části programu

e-mail: ivalekesova@seznam.cz

PaedDr. Lenka Kubrichtová, koordinátor pedagogické části


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa