Selektivní preparace tvrdých zubních tkání ve spojení s kompozitními výplňovými materiály


Selektivní preparace tvrdých zubních tkání ve spojení s kompozitními výplňovými materiály

Ve studii jsou porovnány čtyři různé pracovní postupy selektivní preparace tvrdých zubních tkání: ablace Er:YAG laserovým zářením (s dlouhými a krátkými pulzy), preparace ultrazvukovým násadcem s kuličkou a klasická preparace zubní vrtačkou. U dlouhých pulzů byla použita interakční energie 40 mJ, délka pulzu 200 μs a interakční intenzita 62 kW/cm2; u krátkých pulzů byla energie 20 mJ, délka pulzu 100 ns a interakční energie 62 MW/cm2. Laserové metody byly porovnávány s preparací ultrazvukem (Sonixflex cariex TC, D - Sonicsys micro) a s klasickou preparací. Podélné řezy zubním dentinem a vzorky slonoviny byly hodnoceny po vytvoření kavity a aplikaci výplně pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu.

Klíčová slova:
dentin – slonovina – Er:YAG laser – ultrazvuk – preparace


Selective Preparation of Hard Dental Tissues in Connection with Composite Materials

The study compares four different procedures of selective preparation of hard dental tissues:
ablation by Er:YAG laser radiation (with long and short pulses), preparation by an ultrasound extension with a ball and a classical dental drill. In the long pulses the authors employed interaction energy of 40mJ, duration of the pulse 200 μs and interaction intensity 62kW/cm2; in short pulses the energy was 20mJ, pulse duration 100ns and interaction energy 62kW/cm2. The laser methods were compared with the ultrasound preparation (Sonixflex cariex TV, D – Sonicsys micro) and with the classical preparation. The longitudinal sections through the dentin and the samples of ivory were evaluated after the creation of cavity and administration of the filling by means of electron scanning microscope.

Key words:
dentin – ivory – Er:YAG laser – ultrasound –preparation


Autoři: T. Dostálová 1;  H. Jelínková 2;  M. Němec 2;  P. Koranda 2;  M. Miyagi 3;  K. Iwai 3;  Y. Shi 4;  Y. Matsuura 5
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. 1;  FJFI ČVUT, Praha děkan doc. Ing. M. Čech, CSc. 2;  Sendai National College of Technology, Sendai, Japonsko 3;  School of Information Science and Engineering, Fudan University Shanghai, Čína 4;  Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai, Japonsko 5
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 3, s. 48-53
Kategorie: Články

Souhrn

Ve studii jsou porovnány čtyři různé pracovní postupy selektivní preparace tvrdých zubních tkání: ablace Er:YAG laserovým zářením (s dlouhými a krátkými pulzy), preparace ultrazvukovým násadcem s kuličkou a klasická preparace zubní vrtačkou. U dlouhých pulzů byla použita interakční energie 40 mJ, délka pulzu 200 μs a interakční intenzita 62 kW/cm2; u krátkých pulzů byla energie 20 mJ, délka pulzu 100 ns a interakční energie 62 MW/cm2. Laserové metody byly porovnávány s preparací ultrazvukem (Sonixflex cariex TC, D - Sonicsys micro) a s klasickou preparací. Podélné řezy zubním dentinem a vzorky slonoviny byly hodnoceny po vytvoření kavity a aplikaci výplně pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu.

Klíčová slova:
dentin – slonovina – Er:YAG laser – ultrazvuk – preparace


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia

Článok vyšiel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2006 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa