Nanostrukturní titan – nový materiál pro dentální implantáty


Nanostrukturní titan – nový materiál pro dentální implantáty

Pro dentální náhrady jsou vyvíjeny nové materiály, které by lépe vyhovovaly požadavkům kladeným na ně zejména z hlediska medicíny. Perspektivním materiálem pro tyto účely je nanostrukturní titan (nTi). V práci jsou srovnány jeho vlastnosti s vlastnostmi ostatních materiálů používaných pro stejný účel. nTi je, stejně jako klasický komerčně čistý titan (cpTi), bioinertní, neobsahuje žádné, ani jen potenciálně toxické ani alergenní přísady a má vyšší měrné pevnostní vlastnosti než jakýkoliv materiál používaný pro dentální implantáty. Z nTi byly vyrobeny šroubové implantáty Nanoimplant® o průměru 2,4 mm a délce intraosseální části 12 mm. Bezprostředně po zavedení tří nanoimplantů do frontálního úseku dolní čelisti pacienta byly ošetřeny provizorním fixním můstkem. Průběh hojení i časného pooperačního období byl bez jakýchkoliv komplikací. Jedná se o ve světě prvé použití nTi dentálního implantátu.

Klíčová slova:
objemové nanostrukturní materiály – nanostrukturní Ti – dentální implantát – okamžité zatížení


Nanostructured Titan – a New Material for Dental Implants

New materials have been developed for dental substitutions, in order to better suit to the demands made from the medical point of view. A prospect material for such purposes is the nanostructured titan (nTi). The paper compares its qualities with those of other materials being used for the same purpose. nTi is, in the same way as the commercially pure titan (cpTi), inert, does not contain any, even only potentially toxic or allergenic ingredients and its specific stability is higher than in any other kinds of materials used for dental implants. nTi has been used to produce screw implants Nanoimplant® of the 2.4mm diameter and the length of intraossal part 12 mm. Immediately after the introduction of three nanoimplants into the frontal part of low jaw of the patient these were treated with a temporary fixation bridgework. The course of healing even in the early postoperative period was without any complications. This is the first application of nTi dental implant in the world.

Key words:
nanostructural materials – nanostructural Ti – dental implant – immediate load


Autoři: J. Petruželka 1;  L. Dluhoš 2;  D. Hrušák 3;  J. Sochová 2
Působiště autorů: Ústav tváření, katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita, Ostrava vedoucí ústavu prof. Ing. J. Petruželka, CSc. 1;  Timplant®, Ostrava 2;  Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň přednosta doc. MUDr. A. Zicha, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 106, 2006, 3, s. 72-77

Souhrn

Pro dentální náhrady jsou vyvíjeny nové materiály, které by lépe vyhovovaly požadavkům kladeným na ně zejména z hlediska medicíny. Perspektivním materiálem pro tyto účely je nanostrukturní titan (nTi). V práci jsou srovnány jeho vlastnosti s vlastnostmi ostatních materiálů používaných pro stejný účel. nTi je, stejně jako klasický komerčně čistý titan (cpTi), bioinertní, neobsahuje žádné, ani jen potenciálně toxické ani alergenní přísady a má vyšší měrné pevnostní vlastnosti než jakýkoliv materiál používaný pro dentální implantáty. Z nTi byly vyrobeny šroubové implantáty Nanoimplant® o průměru 2,4 mm a délce intraosseální části 12 mm. Bezprostředně po zavedení tří nanoimplantů do frontálního úseku dolní čelisti pacienta byly ošetřeny provizorním fixním můstkem. Průběh hojení i časného pooperačního období byl bez jakýchkoliv komplikací. Jedná se o ve světě prvé použití nTi dentálního implantátu.

Klíčová slova:
objemové nanostrukturní materiály – nanostrukturní Ti – dentální implantát – okamžité zatížení


Štítky
Chirurgia maxilofaciálna Ortodoncia Stomatológia

Článok vyšiel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 3

2006 Číslo 3
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa