Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 6. února 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 1, pp. 45.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Pracovní skupina pro novelizaci Koncepce psychiatrické péče se sešla 2. ledna a v únoru 2008. Členové komise sbírali data o lůžkové psychiatrické péči. Návrhy předají výboru a zveřejní na sjezdu ve Špindlerově Mlýně. Prof. Kratochvíl žádá o střízlivé a seriozní zhodnocení činnosti a potřeb psychiatrických léčeben.
 • Pro rok 2008 byl zvolen generálním partnerem PS Eli Lilly a za hlavní partnery Bristol-Myer Squibb, Pfizer, Zentiva a Lundbeck.
 • O návrh delegáta na Školu mladých psychiatrů (Bělehrad, říjen 2008) bude požádána sekce mladých psychiatrů.
 • Prim. Rektor se zúčastnil schůzky expertů EU na MH v Bruselu. Hlavními tématy byla suicidalita, duševní zdraví mládeže, dušení zdraví na pracovišti a péče o staré osoby. Připravuje se zasedání EU ke schválení European Pact for Mental Health.
 • Na cenu předsednictva ČLS JEP mohou být navrhováni autoři vědeckých prací. (Původní práce nebo práce významně ovlivňující zdravotní péči.) Eventuální. návrhy zaslat výboru do 30. 3. 2008.
 • O stipendium na kongres WPA v Praze se přihlásilo 19 členů, které výbor schválil.
 • Byli navrženi regionální konzultanti pro jednotlivé kraje ČR. Budou schváleni příště, po získání jejich souhlasu.
 • Dr. Anders byl navržen do komise MZd pro lékovou politiku.
 • Dr. Anders bude jednat s ČLS JEP o dohodě o povinnostech vedoucího redaktora odborného časopisu. Současně navrhne i povinnosti technické redaktorky.
 • Kandidáti do EC WPA budou navrženi příště.
 • Další jednání s předsednictvem ČLS JEP o osudu Psychiatrické společnosti bylo stanoveno na 19. 3. 2008. Zúčastní se prof. Raboch, dr. Baudiš, dr. Anders, dr. Bašný.
 • Výbor souhlasí se zaplacením členského příspěvku UEMS.
 • Výbor souhlasí s navrhovaným textem zákona o psychochirurgických výkonech a o změně pohlaví transsexuálních pacientů. Drobné doplňky sdělí MZd sekretář.
 • Byl vysloven souhlas s jedním z návrhů LOGO Psychiatrické společnosti.
 • Sekretář předložil návrh na volbu domácích čestných členů Psychiatrické společnosti. Výbor rozhodne příště (prim. Hodková, prim. Kříž, doc. Praško, prim. Možný, prim. Popov, prim. Nešpor, doc. Hort, prim. Rektor, prim. Drlíková).
 • Dotaz MZd na potřebu diferenciace následné a dlouhodobé péče zodpoví řed. Žižka.
 • Konference o novelizovaných doporučených léčebných postupech v psychiatrii je plánována do Karlových Varů ve dnech 5.-8. 11. 2008.
 • Prof. Libiger rozešle poslední verzi návrhu vyhlášky o specializační přípravě v psychiatrii členům výboru a žádá o event. finální doplňky do 27. února.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktológia Detská psychiatria Psychiatria

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa