Psychoterapeutické možnosti v léčbě deprese


Psychoterapeutické možnosti v léčbě deprese

Je dnes již všeobecně uznáváno, že deprese, ať už v rámci depresivní epizody či periodické depresivní poruchy, vyžaduje kromě farmakoterapie i psychoterapeutickou intervenci. Navzdory poněkud jednostranné propagaci jen určitých postupů lze v literatuře objevit celou řadu dalších metod vycházejících z navzájem se lišících psychoterapeutických systémů. Problematickou přirozeně zůstává otázka průkazu účinnosti dle kritérií evidence-based medicine - užívané postupy vycházejí z různorodých teoretických základů, jejichž výsledky jsou ve výzkumu sledovány rozličnou metodikou. Cílem článku není srovnání účinnosti jednotlivých psychoterapeutických škol v léčbě deprese, nýbrž přehled navzájem se prolínajících psychoterapeutických přístupů. Okrajově se článek zabývá rovněž různými kombinacemi forem a uspořádání, stejně jako možnými nežádoucími účinky psychoterapie.

Klíčová slova:
deprese, psychoterapie, outcome-oriented přístupy, process-oriented přístupy.


Psychotherapeutic Alternatives in Depression Treatment

At present it is generally recognized that, apart from pharmacotherapy, depression, whether it occurs as part of a depressive episode or a recurrent depressive disorder, also requires psychotherapeutic intervention. Contrary to the somewhat one-sided promotion of only certain procedures, the literature offers a great number of other methods drawing on different psychotherapeutic systems. Naturally, proving their effectiveness according to the criteria of evidence-based medicine remains a problematic issue: the procedures applied are based on various theoretical platforms and their results are evaluated in research using different methodologies. The article does not seek to compare the effectiveness of different psychotherapeutic schools in depression treatment, but to provide a review of intermingling psychotherapeutic approaches. The article also touches on different combinations of forms and arrangements, as well as on the potential adverse effects of psychotherapy.

Key words:
depression, psychotherapy, outcome-oriented approaches, process-oriented approaches.


Autoři: M. Kryl
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc přednosta prof. MUDr. J. Bouček, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 5, pp. 250-255.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Je dnes již všeobecně uznáváno, že deprese, ať už v rámci depresivní epizody či periodické depresivní poruchy, vyžaduje kromě farmakoterapie i psychoterapeutickou intervenci. Navzdory poněkud jednostranné propagaci jen určitých postupů lze v literatuře objevit celou řadu dalších metod vycházejících z navzájem se lišících psychoterapeutických systémů. Problematickou přirozeně zůstává otázka průkazu účinnosti dle kritérií evidence-based medicine - užívané postupy vycházejí z různorodých teoretických základů, jejichž výsledky jsou ve výzkumu sledovány rozličnou metodikou. Cílem článku není srovnání účinnosti jednotlivých psychoterapeutických škol v léčbě deprese, nýbrž přehled navzájem se prolínajících psychoterapeutických přístupů. Okrajově se článek zabývá rovněž různými kombinacemi forem a uspořádání, stejně jako možnými nežádoucími účinky psychoterapie.

Klíčová slova:
deprese, psychoterapie, outcome-oriented přístupy, process-oriented přístupy.


Štítky
Adiktológia Detská psychiatria Psychiatria
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa