Česká a slovenská oftalmologie - Číslo 5/2016

Původní práce

167
Preimplantační genetická diagnostika a dědičná onemocnění oka

L. Hlavatá, Ľ. Ďuďáková, M. Trková, I. Soldátová, P. Skalická, B. Kousal, P. Lišková

172
Osmolarita slz u pacientů s lagoftalmem

A. Píšová, M. Chovanec, J. Betka, K. Ferrová, M. Česká Burdová, M. Odehnal, D. Dotřelová, G. Mahelková

178
Srovnání léčebných výsledků monokanalikulární a bikanalikulární intubace u vrozené neprůchodnosti slzovodu

S. Červenka, P. Matoušek, P. Komínek

182
Automatická retinální oxymetrie u pacientů s diabetickou retinopatií

I. Šínová, O. Chrapek, P. Mlčák, J. Řehák, M. Karhanová, M. Šín

187
Syndrom blefarofimóza-ptóza-inverzní epikantus

P. Lišková, Ľ. Ďuďáková, P. Diblík


Kazuistika

191
Melanom duhovky u dětského pacienta

L. Griščíková, R. Autrata, K. Pramuková, P. Mlčák, K. Marešová


Osobní zprávy

190
Osobní zprávy
194
Prof. MUDr. Jan Kolín, DrSc., zemřel

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa