Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie - Číslo 4/2008

Minimonografie

388
Stenóza vnitřní krkavice – endarterektomie nebo stent?

V. Beneš, D. Netuka, F. Charvát, M. Mohapl, F. Kramář, S. Ostrý, J. Mašková, J. Lacman


Přehledný referát

400
Srovnání karotické endarterektomie a stentingu – výsledky jednoho pracoviště

V. Beneš, D. Netuka, F. Charvát, M. Mohapl, F. Kramář, S. Ostrý, J. Mašková, J. Lacman

405
Patofyziologie kompresivní radikulopatie

R. Jančálek, P. Dubový, Z. Novák

414
Timing karotické endarterektomie

J. Mraček, I. Holečková, J. Mork, M. Choc


Původní práce

422
Přínos statické počítačové posturografie ke skríningovému vyšetření kvantifikace posturální rovnováhy

J. Dršata, M. Vališ, M. Lánský, J. Vokurka

429
Botulotoxin v léčbě detruzorové hyperaktivity u pa­cientek s roztroušenou sklerózou

J. Krhut, R. Zachoval, P. Hradílek, O. Havránek, O. Zapletalová

435
Výskyt epileptických záchvatů a/ nebo epileptiformní EEG abnormity u dětí s dětským a atypickým a utizmem

H. Ošlejšková, L. Dušek, Z. Makovská, E. Dujíčková, R. Autrata, I. Šlapák

446
Sedace kombinací dexmedetomidin-ketamin- midazolam pro endovaskulární léčbu mozkových arteri ovenózních malformací a stenóz karotických tepen

J. Schreiberová, L. Hess, A. Krajina, M. Lojík

453
Vývoj adaptace rovnovážného systému po operacích vestibulárního schwannomu

P. Vrabec, R. Brzezný


Komentář

445
Komentář ke článku Schreiberová et al. Sedace kombinací dexmedetomidin- ketamin- midazolam pro endovaskulární léčbu mozkových arteri ovenózních malformací a stenóz karotických tepen

Krátké sdělení

458
Komplikace léčby těžké spasticity implantabilními pumpovými systémy

I. Štětkářová, I. Vrba, J. Peregrin, J. Šro ubek

466
Analýza souboru pa­cientů s kraniocerebrálním poraněním léčených na Pracovišti dětské medicíny FN Brno v období let 2000–2007

E. Brichtová

472
Výsledky operační léčby ne uromuskulárních deformit páteře

M. Repko, M. Krbec, R. Chalo upka, V. Tichý, A. Šprláková- puková

478
Tuberózní skleróza: optimalizace postupu její DNA di agnostiky

R. Vrtěl, G. Vo utsinas, R. Vodička, H. Filipová, P. Kotlárová, V. Smutná, D. Šimková, D. Konvalinka, A. Šantavá, J. Šantavý


Kazuistika

483
Cerebelární mutizmus po resekci meduloblastomu u dítěte –  kazuistika

T. Radovnický, M. Sameš

487
Léky navozený systémový lupus erythematodes při terapii interferonem beta‑1b –  kazuistika

V. Sládková, J. Mareš, B. Luběnová, K. Kollárová, R. Opavský, P. Kaňovský


Webové okénko

490
Webové okénko

Okénko statistika

491
Analýza dat v neurologii X.
Vybrané otázky sumární statistiky

L. Dušek, T. Pavlík, J. Koptíková


Doporučení

494
Doporučené postupy pro di agnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

P. Ressner, J. Hort, I. Rektorová, A. Bartoš, R. Rusina, V. Línek, K. She ardová, Za Sekci Kognitivní Ne urologi e České Ne urologické Společnosti J. E. P.


Z odborné literatury

503
Kraniocerebrální poranění v dětském věku

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa