Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2016; 65, 124
Kategorie: Nové knihy

Vitková Z., Herdová P. Rektálne a vaginálne lieky.

Bratislava: Felia s.r.o. 2016, 120 s. ISBN 978-80-89824-02-1

Rektálne a vaginálne lieky patria medzi tie lieky, u ktorých vďaka novým liečivám a pomocným látkam, excipientom, antioxidantom, alebo stabilizátorom, zaznamenávame neustály vývoj smerom k optimálnejšiemu zloženiu ich liekovej formy, ale i terapeutickému účinku.

Informácie o výsledkoch z ich štúdia sú väčšinou sústredené v mnohých pôvodných experimentálnych vedeckých prácach sledujúcich ich vývoj a výskum, ale vo farmaceutickej literatúre chýba o nich syntetické dielo, ktoré by zovšeobecňovalo pokrok, ktorý o nich evidujeme v ostatnom čase.

Odstrániť tento stav si položili za úlohu vysokoškolské učiteľky Katedry galenickej farmácie FaF UK v Bratislave, panie doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., a PharmDr. Petra Herdová, PhD., ktoré vypracovali učebný text, ktorý poskytuje študentovi základné informácie. Učebný text má 120 strán, 11 príloh a je rozdelený do 4 častí.

Po úvodnom všeobecnom predslove, v prvej časti popisujú rektálne lieky (rectalia), v druhej vaginálne lieky (vaginália), tretiu časť tvoria prílohy a štvrtú zoznam použitej literatúry.

Analýza obsahu textu ukazuje, že je napísaný stručne, jasne, výstižne, komplexne a logicky.

U jednotlivých liekových formách autorky uvádzajú definíciu, spôsob výroby, kontrolu, prístrojové vybavenie a pomôcky v súlade s požiadavkami SL 1, SFK a PhEur 8, ktoré sú v súčasnosti záväzne.

V prílohách uvádzajú humánne lieky vo forme sup (čapíkov), crm rec (rektálnych krémov), ung rec (rektálnych mastí), sus rec (rektálnych suspenzií), zoznam registrovaných liekov vo forme glo vag (vaginálna guľôčka), cps vag (vaginálna kapsula), sup vag (vaginálny čapík), crm vag (vaginálnych krémov), ung vag (vaginálnych mastí), gel vag (vaginálnych gélov), vag tbl (vaginálne tablety), ins vag (vaginálnych krúžkov), gro vag (granulát na vaginálny roztok) a sol vag (vaginálny roztok).

Ďalej je možno konštatovať, že dielo svojou štruktúrou, zameraním, obsahom spĺňa všetky požiadavky a kritéria na učebný text pre študentov farmácie. Je pripojený aj potrebný zoznam vybratých receptúrnych skratiek, základných podielových a príslovkových čísloviek a porovnanie veľkosti otvorov sít podľa ČSL 4, SL 1 a PhEur 8.

Svojím komplexným obsahom bude i pomôcku pre tých, ktorí sa budú zaoberať vedeckovýskumnou činnosťou vo farmaceutickej technológii týchto liekových foriem.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa