Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 52
Kategorie: Nové knihy

Nagy M., Grančai D., Mučaji P.

Farmakogózia. Biogenéza prírodných látok.

Martin: Vydavateľstvo Osveta 2011, 238 s. ISBN 978-80-8063-368-4.

Recenzované dielo je prvou časťou projektovanej dvojdielnej učebnice farmakognózie pre študentov farmaceutickej fakulty. Cieľom tohto prvého zväzku je zovšeobecniť v ostatnom čase nazhromaždené poznatky, ktoré evidujeme v oblasti vzniku primárnych a sekundárnych metabolitov a prírodných látok.

Autori diela prof. Ing. Milan Nagy, CSc., prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc., a doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., sú dlhoroční, skúsení a kvalifikovaní učitelia Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.

Obsah učebnice je rozdelený logicky a podľa zásad racionálnej pedagogiky. Po v úvode stručne vysvetleno poslaní učebnice a použitých skratiek sa autori tézovite zaoberajú históriou fytoterapie a farmakognózie. V ďalšej časti potom popisujú základy farmakognostickej terminológie a sytém klasifikácie zlúčenín.

Jadro učebnice tvoria kapitoly o biogenéze vzniku sacharidov, terpénov, polyketidov, šikimátov, alkaloidov, xantínových derivátoch, kapsaicinoidov, betalaínov, kyanogénnych glykozidov, glukozinolátov, cysteín-S-oxidov a tiosulfinátov. Vznik týchto typov zlúčenín popisujú stručne slovne a názornými biochemickými schémami, v ktorých sú najdôležitejšie medziprodukty, funkčné skupiny a enzými aj odlišené farebne. Táto kombinácia umožní študentovi lepšie a hlbšie pochopiť študovanú matériu. Cennou devízou učebnice je obšírný zoznam použitej literatúry pokrokov v tejto oblasti za posledné obdobie.

Zovšeobecňujúc obsah recenzovanej učebnice možno konštatovať, že jej náplň tvorí vynikajúci teoretický základ pre štúdium modernej dynamicky vyvíjajúcej sa farmakognózie.

J. Čižmárik


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1-2

2012 Číslo 1-2

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa