Studium vlastností tablet z přímo lisovatelné maltosy


Studium vlastností tablet z přímo lisovatelné maltosy

Práce se zabývá studiem pevnosti a doby rozpadu tablet z přímo lisovatelné maltosy Advantosy 100. Je v ní studován rozdíl vlivu dvou typů mazadel stearanu hořečnatého a stearylfumarátu sodného na uvedené vlastnosti, dále jsou testovány směsi látky s mikrokrystalickou celulosou Vivapurem 102 v poměru 1:1 a s léčivy kyselinou askorbovou a acetylsalicylovou. Výlisky jsou získány třemi lisovacími silami, s výjimkou směsí s léčivy, kdy je použita jedna lisovací síla. U lisovacích sil 6 a 8 kN nebyl statisticky významný rozdíl v zásahu mazadel do pevnosti výlisků z Advantosy 100, pouze u lisovací síly 10 kN snížil Pruv pevnost více než stearan. Směs Advantosy 100 a Vivapuru 102 poskytovala nejpevnější tablety, přídavek Pruvu u ní snížil pevnost výlisků více než stearan. Doba rozpadu výlisků z Advantosy i směsi suchých pojiv byla delší s přídavkem Pruvu. Výlisky s kyselinou acetylsalicylovou měly vyšší pevnost a delší dobu rozpadu než s kyselinou askorbovou. Mezi hodnotami pevnosti výlisků s kyselinou acetylsalicylovou nebyl statisticky významný rozdíl v rámci typu použitého mazadla, a to v případě Advantosy 100 i její směsi s Vivapurem 102.

Key words:
Advantosa 100 – Vivapur 102 – mazadla – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu


Autoři: J. Mužíková;  J. Balhárková
Působiště autorů: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Czech Republic, Department of Pharmaceutical Technology
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2008; 57, 21-27
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce se zabývá studiem pevnosti a doby rozpadu tablet z přímo lisovatelné maltosy Advantosy 100. Je v ní studován rozdíl vlivu dvou typů mazadel stearanu hořečnatého a stearylfumarátu sodného na uvedené vlastnosti, dále jsou testovány směsi látky s mikrokrystalickou celulosou Vivapurem 102 v poměru 1:1 a s léčivy kyselinou askorbovou a acetylsalicylovou. Výlisky jsou získány třemi lisovacími silami, s výjimkou směsí s léčivy, kdy je použita jedna lisovací síla. U lisovacích sil 6 a 8 kN nebyl statisticky významný rozdíl v zásahu mazadel do pevnosti výlisků z Advantosy 100, pouze u lisovací síly 10 kN snížil Pruv pevnost více než stearan. Směs Advantosy 100 a Vivapuru 102 poskytovala nejpevnější tablety, přídavek Pruvu u ní snížil pevnost výlisků více než stearan. Doba rozpadu výlisků z Advantosy i směsi suchých pojiv byla delší s přídavkem Pruvu. Výlisky s kyselinou acetylsalicylovou měly vyšší pevnost a delší dobu rozpadu než s kyselinou askorbovou. Mezi hodnotami pevnosti výlisků s kyselinou acetylsalicylovou nebyl statisticky významný rozdíl v rámci typu použitého mazadla, a to v případě Advantosy 100 i její směsi s Vivapurem 102.

Key words:
Advantosa 100 – Vivapur 102 – mazadla – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu


Zdroje

1. Bolhuis, G. K., Armstrong, N. A.: Pharm. Dev. Technol., 2006; 11, 111–124.

2. Kibbe, H. A.: Handbook of pharmaceutical excipients. Third ed., American Pharmaceutical Association and the Pharmaceutical Press, Washington, London, 2000, 175–177.

3. SPI Pharma group: Advantose™ 100 Maltose Powder for Direct Compression. Firm. Lit., http://www.spipharma. com/ProductsFolder/104Maltose/104Maltose100.html, April 2007.

4. Bowe, K. E., Bilig, J. L., Schwartz, J. B. et al.: Pharm. Technol. Eur., 1998; 10,5, 34–40.

5. Fell, J. T., Newton, J. M.: J. Pharm. Sci., 1970; 59, 5, 688–691.

6. Bos, C. E., Bolhuis, H., Van Doorne, Lerk, C. F.: Pharm. Weekbl.,1987; Sci. Ed. 9, 274–282.

7. Ph.B. MMV, Grada Publishing, a.s., Prague, 2005, vol. I, s. 269.

8. Belousov, V. A.: Khim. Farm. Zh., 1976; 10, 105–111.

9. Jarosz, P. J., Parrott, E. L.: Drug Dev. Ind. Pharm., 1984; 10(2), 259–273.

10. Bolhuis, G. K.; Chowhan, Z. T.: In: Pharmaceutical Powder Compaction Technology; (Alderborn, G.; Nyström, Ch.), New York – Basel – Hongkong, Marcel Dekker 1996, 491–493.

Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa