Studium vlastností tablet ze směsí přímo lisovatelného škrobu a přímo lisovatelného laktitolu


Studium vlastností tablet ze směsí přímo lisovatelného škrobu a přímo lisovatelného laktitolu

Práce se zabývá hodnocením výlisků ze směsí přímo lisovatelného škrobu Starch 1500 a přímo lisovatelného laktitolu Lacty-Tabu v poměru 3:1 a 1:1. Studovala se pevnost tablet v tahu a doba rozpadu v závislosti na lisovací síle, přídavku dvojí koncentrace stearylfumarátu sodného (Pruvu) jako mazadla a 50% obsahu modelové účinné látky kyseliny acetylsalicylové. Pevnost tablet rostla s lisovací silou, vlivem Pruvu se snížila u obou směsí. Výlisky ze směsi suchých pojiv v poměru 1:1 bez mazadla byly nejpevnější, po přídavku mazadla nebyl u této směsi statisticky významný rozdíl mezi zásahem 0,5 a 1% koncentrace Pruvu do pevnosti. Doba rozpadu rostla s lisovací silou, u výlisků s 1% Pruvu byla v případě směsi Starch 1500 a laktitol 3:1 nejkratší, v případě směsi 1:1 byla Adresa pro nejdelší. Výlisky s kyselinou acetylsalicylovou byly pevnější v případě směsi suchých pojiv v poměru 1:1, pevnost klesala s rostoucí koncentrací Pruvu. Tablety z této směsi měly také delší dobu rozpadu, která rostla s rostoucí koncentrací Pruvu.

Klíčová slova:
Starch 1500® - Lacty®-Tab – stearylfumarát sodný – kyselina acetylsalicylová – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu


A study of the properties of tablets from the mixtures of directly compressible starch and directly compressible lactitol

The paper deals with the evaluation of tablets from the mixtures of directly compressible starch Starch 1500® and directly compressible lactitol Lacty®-Tab in a ratio of 3:1 and 1:1. The examination included the tensile strength and disintegration time of tablets in dependence on compression force, addition of two concentrations of sodium stearyl fumarate (Pruv) as the lubricant, and a 50% content of the model active ingredient acetylsalicylic acid. Tensile strength of tablets increased with compression force and the effect of Pruv decreased it in both mixtures. Tablets from the mixture of dry binders in a ratio 1:1 without the lubricant possessed highest values of tensile strength. After an addition of the lubricant, no statistically significant difference was found in this mixture between interventions of 0.5 and 1% Pruv concentrations into strength. Disintegration time increased with compression force; it was the shortest in tablets with 1% Pruv in the case of the mixture of Starch 1500 and lactitol 3:1; in the case of the mixture 1:1 it was the longest. Tablets containing acetylsalicylic acid possessed higher values of tensile strength in the case of the mixture of dry powders in a ratio of 1:1, the strength decreasing with increasing Pruv concentration. Tablets from this mixture also possessed a longer period of disintegration time which increased with increasing Pruv concentration.

Key words:
Starch 1500® – Lacty®-Tab – sodium stearyl fumarate – acetylsalicylic acid – tensile strength of tablets – disintegration time


Autoři: J. Mužíková;  J. Vajglová
Působiště autorů: Department of Pharmaceutical Technology, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in ;  Hradec Králové, Czech Republic
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 183-189
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce se zabývá hodnocením výlisků ze směsí přímo lisovatelného škrobu Starch 1500 a přímo lisovatelného laktitolu Lacty-Tabu v poměru 3:1 a 1:1. Studovala se pevnost tablet v tahu a doba rozpadu v závislosti na lisovací síle, přídavku dvojí koncentrace stearylfumarátu sodného (Pruvu) jako mazadla a 50% obsahu modelové účinné látky kyseliny acetylsalicylové. Pevnost tablet rostla s lisovací silou, vlivem Pruvu se snížila u obou směsí. Výlisky ze směsi suchých pojiv v poměru 1:1 bez mazadla byly nejpevnější, po přídavku mazadla nebyl u této směsi statisticky významný rozdíl mezi zásahem 0,5 a 1% koncentrace Pruvu do pevnosti. Doba rozpadu rostla s lisovací silou, u výlisků s 1% Pruvu byla v případě směsi Starch 1500 a laktitol 3:1 nejkratší, v případě směsi 1:1 byla Adresa pro nejdelší. Výlisky s kyselinou acetylsalicylovou byly pevnější v případě směsi suchých pojiv v poměru 1:1, pevnost klesala s rostoucí koncentrací Pruvu. Tablety z této směsi měly také delší dobu rozpadu, která rostla s rostoucí koncentrací Pruvu.

Klíčová slova:
Starch 1500® - Lacty®-Tab – stearylfumarát sodný – kyselina acetylsalicylová – pevnost tablet v tahu – doba rozpadu


Štítky
Farmácia Farmakológia

Článok vyšiel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa