Obsahové látky Lilium candidum L. a ich antioxidačná aktivita


Obsahové látky Lilium candidum L. a ich antioxidačná aktivita

Predložená práca zhŕňa výsledky separácie a identifikácie flavonolového glykozidu z kvetov Lilium candidum L. a antioxidačných vlastností etanolového extraktu kvetov a vybraných látok izolovaných z tohto rastlinného druhu. Chromatografickými deliacimi metódami sa získal flavonoid, ktorý bol na základe výsledkov chromatografickej analýzy, teploty topenia, UF spektrofotometrie, kyslej hydrolýzy a hmotnostnej spektrometrie identifikovaný ako izoramnetín-3-O-rutinozid (narcisín), ktorého prítomnosť nebola doteraz v tomto rastlinnom druhu opísaná. Antioxidačná aktivita etanolového extraktu a látok izolovaných z Lilium candidum L. bola stanovená metódou vychytávania DPPH radikálov.

Kľúčové slová:
Lilium candidum L. – izoramnetín-3-O-rutinozid – DPPH – antioxidačná aktivi


Constituents of Lilium candidum L. and their antioxidative activity

The paper deals with the separation and identification of a flavonoid glycoside from the petals of Lilium candidum L. and the antioxidative properties of the ethanolic extract of the flowers and selected compounds isolated from this species. The isolated flavonoid glycoside was identified as isorhamnetin-3-O-rutinoside by acid hydrolysis, TLC comparison with authentic samples, and UV and mass spectra. Isorhamnetin rutinoside was isolated from Lilium candidum L. for the first time. The antioxidative activity of the ethanolic extract of the flowers and some isolated compounds were determined using DPPH assays.

Key words:
Lilium candidum L. – isorhamnetin-3-O-rutinoside – DPPH – antioxidative activity


Autoři: P. Mučaji;  M. Haladová;  E. Eisenreichová;  F. Šeršeň 1;  K. Ubik 2;  D. Grančai
Působiště autorů: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Katedra farmakognózie a botaniky, SR ;  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Chemický ústav, SR 1;  Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 27-29
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Predložená práca zhŕňa výsledky separácie a identifikácie flavonolového glykozidu z kvetov Lilium candidum L. a antioxidačných vlastností etanolového extraktu kvetov a vybraných látok izolovaných z tohto rastlinného druhu. Chromatografickými deliacimi metódami sa získal flavonoid, ktorý bol na základe výsledkov chromatografickej analýzy, teploty topenia, UF spektrofotometrie, kyslej hydrolýzy a hmotnostnej spektrometrie identifikovaný ako izoramnetín-3-O-rutinozid (narcisín), ktorého prítomnosť nebola doteraz v tomto rastlinnom druhu opísaná. Antioxidačná aktivita etanolového extraktu a látok izolovaných z Lilium candidum L. bola stanovená metódou vychytávania DPPH radikálov.

Kľúčové slová:
Lilium candidum L. – izoramnetín-3-O-rutinozid – DPPH – antioxidačná aktivi


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa