Tekutý zázvorový extrakt: technologie výroby a hodnocení jakosti


Tekutý zázvorový extrakt: technologie výroby a hodnocení jakosti

Cílem práce bylo vypracovat technologii výroby tekutého zázvorového extraktu a rovněž vybrat a ověřit metody hodnocení jakosti hotového přípravku. Na základě experimentu bylo zjištěno, že vhodným vyluhovadlem je ethanol 70%. Optimální podmínky pro vznik kvalitního extraktu se vytvoří, když je použita droga rozdrobněná na částice procházející sítem o velikosti otvorů 4000 μm, jako extrakční metoda slouží reperkolace s rozdělením vsádky drogy v poměru 5:3:2 a kapalina z perkolátoru vytéká rychlostí 0,2 ml/min/100 g drogy. Přítomnost aminokyselin, sacharidů, glykosidů, redukujících látek, fenolických sloučenin a alkaloidů v hotovém extraktu byla prokázána pomocí barevných nebo srážecích reakcí. Pro důkaz gingerolů a šogaolů byla použita metoda tenkovrstvé chromatografie. Kvantitativně byly stanoveny zbytek po odpaření, koncentrace ethanolu a množství silic.

Klíčová slova:
Zingiber officinale – tekutý extrakt – technologie – hodnocení


Liquid Ginger Extract: Technology of Production and Quality Evaluation

The paper aimed to elaborate the technology of the production of a liquid ginger extract and to select and verify the methods of quality evaluation of the final preparation. The experiment revealed 70% ethanol as a suitable extraction agent. The optimal conditions for the development of an extract of good quality are established when the herbal drug is crushed to form particles passing through a sieve with a mesh size of 4000 μm, the extraction method is repercolation with the division of the charge of the drug in the relation 5:3:2, and the liquid flows from the percolator at a rate of 0.2ml/min/100 g of the drug. The presence of amino acids, saccharides, glycosides, reducing agents, phenolic substances, and alkaloids in the finished extract was demonstrated by means of colour or precipitation reactions. Thin-layer chromatography was employed to demonstrate gingerols and shogaols. Evaporation residue, ethanol concentration, and the amount of essential oils were determined quantitatively.

Key words:
Zingiber officinale – liquid extract – technology – evaluation


Autoři: R. Masteiková;  R. Bernatonienė 1;  A. Savickas 2;  Z. Chalupová;  J. Bernatonienė 2
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav technologie léků ;  Kaunasská univerzita medicíny Litva, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutické chemie a farmakognozie 1;  Kaunasská univerzita medicíny Litva, Farmaceutická fakulta, Katedra technologie léků a sociální farmacie 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 268-271
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce bylo vypracovat technologii výroby tekutého zázvorového extraktu a rovněž vybrat a ověřit metody hodnocení jakosti hotového přípravku. Na základě experimentu bylo zjištěno, že vhodným vyluhovadlem je ethanol 70%. Optimální podmínky pro vznik kvalitního extraktu se vytvoří, když je použita droga rozdrobněná na částice procházející sítem o velikosti otvorů 4000 μm, jako extrakční metoda slouží reperkolace s rozdělením vsádky drogy v poměru 5:3:2 a kapalina z perkolátoru vytéká rychlostí 0,2 ml/min/100 g drogy. Přítomnost aminokyselin, sacharidů, glykosidů, redukujících látek, fenolických sloučenin a alkaloidů v hotovém extraktu byla prokázána pomocí barevných nebo srážecích reakcí. Pro důkaz gingerolů a šogaolů byla použita metoda tenkovrstvé chromatografie. Kvantitativně byly stanoveny zbytek po odpaření, koncentrace ethanolu a množství silic.

Klíčová slova:
Zingiber officinale – tekutý extrakt – technologie – hodnocení


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa