Naftochinony – biosyntéza, výskyt a metabolismus v rostliná


Naftochinony – biosyntéza, výskyt a metabolismus v rostliná

Naftochinony představují v přírodě poměrně rozšířené látky, produkty sekundárního metabolizmu některých aktinomycet, hub, lišejníků a vyšších rostlin. Význam těchto látek pro vlastní producenty je díky jejich široké biologické aktivitě stále diskutovaný. Ve většině případů vystupují jako fytoalexiny. V případě hub mohou hrát významnou roli v patogenitě některých plísní – naftochinony interagují s mitochindriemi, mikrozómy a proteiny cytoplazmy, ve formě radikálů se váží k DNA a RNA a poškozují je. Naftochinony jsou látky vysoce cytotoxické, byly pozorovány antimikrobní, antifungální, antivirální a antiparazitální efekty. V tradičních medicínách, zejména v oblasti Asie (Čína) a Jižní Ameriky mají rostliny s obsahem naftochinonů široké uplatnění především v léčbě různých nádorových a parazitárních onemocnění.

Klíčová slova:
plumbagin – juglon – vitamin K – kyselina šikimová – Drosera


Naphthoquinones – biosynthesis, occurrence and metabolism in plants

Naphthoquinones are relatively widely occurring natural substances, products of secondary metabolism of some actinomycetes, fungi, lichens, and higher plants. The importance of these substances for the producers proper is, due to their wide biological activity, still discussed. In most cases they act as phytoalexines. In the case of fungi, they may play a significant role in the pathogenicity of moulds – naphthoquinones interact with mitochondria, microsomes and cytoplasmic proteins, in the form of radicals they are bound to DNA and RNA, and they do damage to them. Naphthoquinones are highly cytotoxic substances; their antimicrobial, antifungal, antiviral and antiparasitic effects have been observed. In traditional medicines, particularly in some parts of Asia (China) and South America, naphthoquinones–containing plants are widely used primarily in the treatment of various tumoral and parasitic diseases.

Key words:
plumbagin – juglone – vitamin K – shikimic acid – Drosera


Autoři: P. Babula 1;  R. Mikelová 2;  V. Adam 2;  R. Kizek 2;  L. Havel 3;  Z. Sladký 1
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav přírodních léčiv 1;  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chemie a biochemie 2;  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin 3
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 151-159
Kategorie: Přehledy a odborná sdělení

Souhrn

Naftochinony představují v přírodě poměrně rozšířené látky, produkty sekundárního metabolizmu některých aktinomycet, hub, lišejníků a vyšších rostlin. Význam těchto látek pro vlastní producenty je díky jejich široké biologické aktivitě stále diskutovaný. Ve většině případů vystupují jako fytoalexiny. V případě hub mohou hrát významnou roli v patogenitě některých plísní – naftochinony interagují s mitochindriemi, mikrozómy a proteiny cytoplazmy, ve formě radikálů se váží k DNA a RNA a poškozují je. Naftochinony jsou látky vysoce cytotoxické, byly pozorovány antimikrobní, antifungální, antivirální a antiparazitální efekty. V tradičních medicínách, zejména v oblasti Asie (Čína) a Jižní Ameriky mají rostliny s obsahem naftochinonů široké uplatnění především v léčbě různých nádorových a parazitárních onemocnění.

Klíčová slova:
plumbagin – juglon – vitamin K – kyselina šikimová – Drosera


Štítky
Farmácia Farmakológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa