Česká gynekologie - Číslo 6/2015

Editorial

396
Editorial

397
Nonavalentní HPV vakcína – nová generace očkování proti HPV

T. Fait, V. Dvořák, R. Pilka

401
Spontánní antepartální RhD aloimunizace

M. Studničková, I. Holusková, V. Durdová, T. Kratochvílová, P. Strašilová, I. Marková, M. Lubušký

405
Prognostický význam Pgp, MRP1 a MRP3 u pacientek s karcinomem ovaria

I. Sedláková, J. Laco, J. Tošner, J. Špaček

414
Cytologicko-energetický princip vyšetřování plodové vody po předčasném předtermínovém odtoku – dosavadní zkušenosti a perspektivy

K. Müllerová, P. Kelbich, M. Švecová

421
Trombofília v tehotenstve

J. Chudej, I. Plameňová, J. Hudeček

426
Spokojenost žen s perinatální péčí v Kraji Vysočina za období říjen 2013 až září 2014

L. Takács, J. Mlíková Seidlerová, F. Smolík, S. Hoskovcová, P. Antonín, J. Vařáková, A. Valová, T. Svoboda, J. Dočkalová

436
Pilotní studie pro využití samoodběrové soupravy a molekulární diagnostiky HPV infekce pro skrínink karcinomu děložního čípku

H. Ondryášová, V. Koudelakova, J. Drábek, P. Vaněk, R. Slavkovský, M. Hajdúch

444
Hypertyreóza v graviditě, méně častá porucha štítné žlázy komplikující těhotenství – kazuistika

L. Prajka, T. Binder

447
Těžký ovariální hyperstimulační syndrom – kazuistika

M. Pokorná

451
Farmakologické ukončení gravidity mifepristonem a misoprostolem – zhodnocení úspěšnosti, komplikací a spokojenosti pacientek

K. Frank, R. Gerychová, P. Janků, M. Huser, P. Ventruba


Krátká intervence

455
Závislost na tabáku – krátká intervence

Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

456
ZÁSADY DISPENZÁRNÍ PÉČE VE FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ
Doporučený postup

V. Unzeitig, A. Měchurová, M. Lubušký, P. Velebil, V. Dvořák

459
GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS
Doporučený postup

K. Andělová, K. Anderlová, D. Čechurová, V. Dvořák, Z. Kokrdová, H. Krejčí, V. Krejčí, M. Lubušký, A. Pařízek, M. Procházka, P. Šimják


Rejstříky

464
Rejstříky

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa