Česká gynekologie - Číslo 4/2010

Editorialy

267
Česká perinatologie 2010: Quo vadis?

268
Etika neonatální intenzivní péče

J. Macko

274
Dystokie ramének plodu při vaginálním porodu

Lukáš Hruban, M. Procházka, Petr Janků

279
Perinatální paréza brachiálního plexu

J. Macko

284
Sutura ruptury perinea 3. a 4.stupně

V. Kališ, B. Bednářová, J. Štěpán jr., Z. Rokyta

292
Závažné porodnické poranění a anální inkontinence

J. Záhumenský

297
Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení
Data z registru UniSeven v České republice

D. Seidlová, J. Blatný, M. Penka, P. Ovesná, P. Brabec, P. Ševčík, P. Ventruba, V. Černý

312
Analýza fragmentů volné fetální DNA v plazmě těhotných žen v průběhu těhotenství

R. Vodička, J. Böhmová, I. Dhaifalah, J. Blumenthalová, R. Kratochvílová, J. Šantavý, M. Procházka, R. Vrtěl

317
DNA analýza AZF oblasti Y chromozómu u Slovákov s poruchou plodnosti

R. Behulová, Ľ. Strháková, I. Boroňová, I. Bernasovký, J. Bernasovská, M. Konečný, V. Repiská

323
Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen

M. Lubušký, M. Procházka, O. Šimetka, I. Holusková

325
Aloimunizace těhotných žen non-RhD erytrocytárními antigeny: přehledový článek

M. Pětroš, M. Lubušký, O. Šimetka, M. Procházka

334
Lokální protilátky proti spermiím a celkové hladiny imunoglobulinů v ovulačním cervikálním hlenu

P. Hušáková, Z. Ulčová-Gallová, K. Bibková, Z. Mičanová

340
Hodnocení kostní minerální denzity ultrazvukem patní kosti a duální rentgenovou absorpciometrií předloktí v klinické praxi

Tomáš Fait, J. Živný

346
Komplikace radikálních onkogynekologických operací

L. Minář, V. Weinberger, P. Kysela

353
Proces reprodukčního stárnutí ženy – jeho příčiny a možnosti ovlivnění v praxi

M. Huser, I. Crha, J. Žáková, P. Ventruba

367
Reakce na Zápis z konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

Kazuistika

306
Trombotická trombocytopenická purpura v těhotenství
Kazuistika

J. Škultéty, M. Nováčková, T. Binder, I. Hadačová, P. Salaj, Lukáš Rob

309
Ruptury dělohy v těhotenství – kazuistiky

J. Záhumenský, H. Brtnická, Tomáš Brtnický, O. Šottner, B. Zmrhalová, M. Halaška


Zprávy

359
Postřehy z Turnhoutu – Belgie (3.–8. 5. 2010)
360
Postřehy z ENTOG exchange Genk, Belgie(3.–8. 5. 2010)
361
Univ. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., člen ČGPS ČLS J. E. Purkyňu h. c. – sedemdesiatročný
363
K významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Z. Štembery, DrSc.
365
Zápis ze 42. konferenceSekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP
367
Prof. MUDr. David Cibula, CSc. a Doškolování lékařů LEVRET s.r.o. připravili ve spolupráci se společností Bayer s.r.o. MALÉ DOŠKOLOVACÍ DNY podzim 2010
369
Akce IPVZ

Původní práce

364
XXII. evropský kongres perinatální medicínyGranada, Španělsko

Abstrakta kongresu

374
Abstrakta kongresu ČGPS SSG 3.–6. 6. 2010 v Karlových Varech

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa