Osmdesát pět let samostatného porodnicko-gynekologického oddělení v Hradci Králové a 75 let budovy porodnické a gynekologické kliniky


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(6): 499-500
Kategorie: Editorial

Začátek lékařské péče o ženu v Hradci Králové je spojen se vznikem Okresní nemocnice arcivévodkyně Elišky (dnešní areál rehabilitační kliniky na pravém břehu řeky Orlice). Toto zařízení bylo otevřeno v roce 1887 jako monoprimariát s kapacitou 74 lůžek. Porodnice a gynekologie byly součástí oddělení chirurgie. Přijímaly se sem pouze ženy s komplikovaným porodem a rodilo se v předsálí operačního sálu. Primářem oddělení byl MUDr. Honzák a k dalším lékařům, kteří se věnovali ženské problematice, patřili MUDr. Ruml a MUDr. Klumpar. Rostoucí věhlas „staré“ nemocnice a zvyšující se počet obyvatel byly příčinou nedostačující kapacity, a proto v roce 1925 okresní správní komise schválila výstavbu nové nemocnice.

„Nová“ okresní nemocnice byla slavnostně otevřena 4. listopadu 1928 a stala se základem dnešního areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové (pod soutokem Labe a Orlice). Samostatné gynekologicko–porodnické oddělení se nacházelo ve druhém poschodí nově postaveného pavilonu chirurgie (dnešní budova ortopedické kliniky) a sestávalo z porodního sálu s příslušenstvím, 20 lůžek pro šestinedělky a 42 lůžek pro gynekologické pacientky.

Prvním primářem se stal MUDr. Jaroslav Jung, na oddělení pracovali tři lékaři a sedm diplomovaných sester Červeného kříže. Přestože prostory byly omezené a vybavení velmi chudé, měla tato změna zásadní význam a již po prvním roce došlo k poklesu perinatální úmrtnosti ze 148,85 ‰ na 49 ‰. Taktéž oproti roku 1928, kdy bylo k porodu přijato za celý rok pouze 28 žen, to v roce 1934 bylo již 681 rodiček a v gynekologické části se léčilo týž rok 1159 žen. Jméno primáře Junga, žáka profesora Jerieho, je v historii hradeckého porodnictví nepřehlédnutelné, velkou měrou se zasloužil například i o výstavbu dnešní budovy kliniky. Světová hospodářská krize tento projekt sice přibrzdila, ale už v září 1936 byla stavba zahájena a 19. dubna 1938 se klinika slavnostně otevřela. Primář Jung se však tohoto okamžiku nedočkal. Generalizovaná infekce vedla k nezvratnému zhoršení jeho srdeční chorobya 6. prosince 1937 ve věku 41 let zemřel. Jeho zásluhy připomíná pamětní deska s bronzovou portrétní plaketou od akademického sochaře Josefa Škody v sekretariátu kliniky.

Po primáři Jungovi byl dočasným zastupováním přednosty oddělení pověřen MUDr. Václav Šebek, který prostředí hradecké porodnice znal, neboť zde v letech 1928–1931 pracoval. Potom odešel do Prahy, kde byl jmenován asistentem I. gynekologicko--porodnické kliniky profesora Jerie, a odtud byl v roce 1938 delegován do vedoucí funkce v Hradci Králové. Zde působil (přibližně půl roku) do nástupu doc. Jana Maršálka v březnu roku 1938. Jméno profesora Maršálka se připomíná jednak v souvislosti s přeměnou okresního oddělení v univerzitní kliniku, jednak se zakládáním lékařské fakulty, jejíž pobočka v roce 1945 v Hradci Králové vznikla. Maršálkova učebnice gynekologických operací je známa dodnes. Rozhodnutím prezidenta republiky byla v roce 1951 Lékařská fakulta v Hradci Králové zrušena a ustavena byla Vojenská lékařská akademie, pod kterou spadala i gynekologicko-porodnická klinika. Týž rok odchází profesor Maršálek z Hradce Králové do Olomouce. Dalším přednostou (v letech 1951 až 1962) byl prof. MUDr. Josef Pazourek, DrSc., jehož odborným zaměřením byl zejména děložní čípek. Po něm vedl kliniku prof. MUDr. Karel Vácha, DrSc., na kterého nejstarší pracovníci ústavu vzpomínají dodnes jako na mimořádného člověka a šikovného operatéra, ale i laskavého přednostu. Několik let byl také hlavním odborníkem a místopředsedou gynekologické a porodnické společnosti. Profesora Váchu vystřídal v čele kliniky v letech 1978 až 1984 doc. MUDr. Miroslav Chalupa, CSc. Od roku 1984 do roku 1991 byl přednostou prof. MUDr. Miroslav Kohoutek, CSc., kterého v roce 1991 vystřídal prim. MUDr. Jiří Štěpán, CSc. Týž rok nastupuje na místo přednosty doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc., který vedl kliniku celkem 21 let (do roku 2012). Zabýval se zejména nádorovou imunologií, pracoval jako vědecký sekretář ČGPS ČLS JEP. Docent Tošner založil časopis Gynekolog a je jeho dlouhodobým šéfredaktorem. Od ledna roku 2013 je na místě přednosty kliniky docent MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG, a primářem kliniky je MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D. Hlavním odborným zaměřením stávajícího přednosty je onkogynekologie, a zejména management ovariálního karcinomu. Docent Špaček je hlavním autorem monografie Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí (nakladatelství Grada Publishing, 2013).

Tento rok jsme oslavili 75 let od otevření budovy Porodnické a gynekologické kliniky. Samotná výstavba probíhala v letech 1936 až 1937 a slavnostní otevření se konalo 19. dubna 1938. Projektantem byl ing. arch. Bedřich Adámek z Prahy a investici tehdy za 6 milionů korun realizovala a stavbu provedla firma Jan Mádlík a Jan Včelák. Od samého začátku existence samostatné budovy šlo o dvojpavilon, kdy v jedné části bylo oddělení gynekologicko-porodnické a ve druhé oddělení dermatovenerologické, po vzniku lékařské fakulty kožní klinika, kterou v roce 1956 vystřídala stomatologická klinika (až do roku 2003). Týž rok byla zahájena dlouhodobě plánovaná rekonstrukce. Hodnoceno s odstupem deseti let proběhla tato akce velmi úspěšně, a zejména z hlediska stavebního uspořádání znamená opět posun kupředu (ocenění jako stavba roku 2004). Tehdejší přednosta docent Tošner se této problematice věnoval zásadním způsobem.

Genius loci našeho pracoviště souvisí zejména s funkcionalistickým pojetím a budova kliniky v sobě jakoby projikuje i charakter města. Dominují široké ulice a velkorysost. Pracujeme tam, kde je dostatek prostoru a vše na dosah. Atmosféru dotváří i pískovcová socha zdravotní sestry s dítětem v náručí, jejímiž autory jsou Jan a Marie Wagnerovi. Stojí uprostřed okrasných dřevin na travnatém ostrůvku před vchodem. Její distingovanost je nápadná a možnost existence klidu a ticha v těsné blízkosti provozu mnohdy přesahujícího mantinely únosnosti jakoby umocňuje význam těch nejzákladnějších hodnot.

Za 85 let existence prošly klinikou tisíce pacientek, klinika vychovala mnoho primářů a odborníků s celonárodní působností, z hradeckého pracoviště vzešly stovky originálních vědeckých prací. Vše se odvíjí a je postaveno na týmové spolupráci, obrovská zásluha patří porodním asistentkám, zdravotním sestrám, ale i ostatnímu personálu. Vedle dříve jmenovaných lékařů je vhodné připomenout i další jména, která jsou s tímto pracovištěm nerozlučně spojena, a zároveň se tímto hluboce omluvit všem dalším, kteří jmenováni nebudou. Jako příklad uvádíme profesora Nyklíčka, MUDr. Rosola, MUDr. Fabiána, MUDr. Finkovou, prof. Andrýse, doc. Ženíška, doc. Stožického, prof. Donáta, prim. Radochu, MUDr. Podholovou, MUDr. Havla, MUDr. Kačera, MUDr. Loudu, MUDr. Adamcovou, MUDr. Hrubeckého a primáře Štěpána (zakladatel a spolumajitel nestátního zdravotnického zařízení Sanus a zakladatel soukromého IVF centra).

V současnosti pracuje na klinice mnoho mladých lékařů a je třeba zdůraznit i vědecké úspěchy, kterých v poslední době dosahují zejména kolegové Kacerovský, Sedláková a Musilová. S klinikou jsou stále v kontaktu její další bývalí zaměstnanci, doc. Rešlová a doc. Košťál (přednosta gynekologicko-porodnické kliniky v Pardubicích).

Klinika má nyní 68 lůžek (4 – JIP, 24 – oddělení šestinedělí, 20 – operační oddělení, 20 – oddělení gynekologie a těhotných). V roce 2012 zde bylo 2352 porodů, z toho 717 císařských řezů (30 %), perinatální úmrtnost dosáhla v minulém roce 6,9 ‰. V roce 2012 bylo na klinice provedeno 985 velkých operací a 81 radikálních výkonů pro diagnózu zhoubného onemocnění.

Klinika je perinatologickým a onkogynekologickým centrem, má akreditaci EBCOG. V současné době se zde řeší 5 grantů a 7 klinických studií. V posledním půlroce organizovala klinika dvě významné regionální akce věnující se jednak postpartálnímu krvácení, jednak zajištění komplexní péče v onkogynekologii. Mimořádné místo v životě kliniky zastává také výuka posluchačů lékařské fakulty a porodních asistentek. Například v loňském roce ukončilo šestý ročník všeobecného směru 116 česky a 46 anglicky mluvících posluchačů.

Doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG

přednosta

Porodnické a gynekologické kliniky

LF UK a FN v Hradci Králové


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2013 Číslo 6
Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa