NOVÉ KNIHY


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2008; 73(5): 318

Benson CB., Bluth EI. (Eds). Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach to Clinical Problems

Stuttgart: Thieme, 2008, 2. ed., 272 s., 294 obr.

Rozvoj sonografických i dalších zobrazovacích metod používaných v porodnictví a gynekologii vedl autory k přepracování a rozšíření úspěšného prvního vydání. Od ostatních učebnic se toto dílo liší použitým způsobem zpracování problematiky – jednotlivé kapitoly nejsou řazeny podle orgánů či systémů, ale podle klinické otázky, na kterou má sonografické vyšetření přínést odpověď. Proto zde nalezneme například kapitoly: Asymptomatická hmatná expanze adnex, Akutní bolest pánve, Abnormální premenopauzální vaginální krvácení, Neplodnost, Bolest nebo krvácení v I. trimestru, Větší děloha než odpovídá gestačnímu věku, Diabetes mellitus a těhotenství atd.

Z uvedeného výčtu je jasné, že byly vybrány stavy z gynekologie, porodnictví i fetální medicíny, v jejichž diagnostice má sonografie zásadní význam. Autoři ale neopomněli ani další zobrazovací metody, a jsou-li v klinické praxi používány, nalezneme i údaje o jejich využití.

Každá kapitola zahrnuje stručný přehled problematiky, diferenciální diagnostiku, popis možností používaných zobrazovacích metod, rozbor postupu sonografického vyšetření včetně techniky jeho provedení, jeho limity a výčet možných chyb. Probrány jsou i techniky a možnosti transvaginálních vyšetření. V závěru každé kapitoly je uveden výstižný souhrn probraného tématu a přehled použité literatury.

Text je logicky uspořádaný, srozumitrelný a je doprovázen velkým množstvím kvalitní a dobře popsané obrazové dokumentace. Je tvořena převážně obrazy sonografickými, ale nalezneme zde i snímky dalších zobrazovacích metod (CT, MR, PET) a také názorná schémata. Obrazy dopplerovských technik, 3D sonografie, resekčních vzorků a histologické nálezy jsou samozřejmě vytištěny barevně.

Hlavními cíli autorů bylo názorně ukázat klinikům, zda sonogarfie nebo jiná zobrazovací metoda nejlépe diagnostikuje daný klinický problém a přinést návod na provedení sonografického vyšetření. Tyto cíle se jim podařilo splnit. Dobře napsané dílo díky zvolenému klinickému přístupu osloví zejména gynekology, porodníky a radiology.

Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.


Štítky
Detská gynekológia Gynekológia a pôrodníctvo Reprodukčná medicína

Článok vyšiel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2008 Číslo 5

Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa