Časopis lékařů českých - Číslo 7-8/2022

Úvodem

266
ÚVODEM

Aktualita

267
Mezinárodní kodex lékařské etiky Světové lékařské asociace

Komentář

270
V roce 2022 bylo Světovou lékařskou asociací (WMA) přijato nové znění etického kodexu – co nového přináší?

271
Etické zásady pro používání a sdílení genomických dat z výzkumu

Věra Franková, Hana Svozilová, Viktor Stránecký, Kateřina Staňo Kozubík, Josef Srovnal, Lucie Benešová, Magdalena Uvírová, Milan Macek, Šárka Pospíšilová

276
Indikace metabolické a bariatrické chirurgie – ASMBS/IFSO 2022

Dan Eisenberg, Scott A. Shikora, Edo Aarts, Ali Aminian, Luigi Angrisani, Ricardo V. Cohen, Maurizio De Luca, Silvia L. Faria, Kasey P. S. Goodpaster, Ashraf Haddad, Jacques M. Himpens, Lilian Kow, Marina Kurian, Kamal Mahawar, Ken Loi, Abdelrahman Nimeri, Mary O Kane, Pavlos K. Papasavas, Jaime Ponce, Janey S. A. Pratt, Ann M. Rogers, Kimberley E. Steele, Michel Suter, Shanu N. Kothari

285
Nové bariatrické postupy a etika v bariatrické chirurgii – stanovisko IFSO

Ashraf Haddad, Lilian Kow, Miguel F. Herrera, Ricardo V. Cohen, Jacques Himpens, Jan Willem Greve, Scott Shikora

296
Praktická doporučení pro péči o dětské pacienty po transplantaci ledviny a jater

Jakub Zieg, David Bauer, Vlasta Krejčová, Lucie Gonsorčíková

303
Permanentní močový katétr – dobrý sluha, zlý pán: Doporučení pro prevenci, diagnostiku a léčbu močových infekci spojených s katetrizací

Vladimír Šámal, Jan Krhut, Roman Zachoval, Michaela Matoušková, Miloš Bro Ák


Přehledový článek

309
Pravidla výběru hormonální léčby v klimakteriu a její alternativy

Tomáš Fait

321
Využití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) v léčbě kritického průběhu pneumonie

Samuel Genzor, Martin Šimek, Petr Jakubec, Pavol Pobeha, Jan Mizera, Martin Vykopal, Jakub Kiml, Milan Sova

329
Trendy lázeňství v době postkovidové, dopady a perspektivy

Judita Kinkorová


Původní práce

314
Nízké hladiny vitaminu D v populaci exponované významnému znečištění životního prostředí

Josef Richter, Václav Větvička, Vlastimil Král, Petr Šíma, Iva Stiborová, Stanislava Richterová, Lucie Rajnohová Dobiášová

325
Imunita po koronavirové infekci jako podle učebnice

Zuzana Krátká, Tomáš Fürst, Václav Fejt


Dějiny lékařství

332
Spolek českých lékařů v Praze a jeho činnost v posledních desetiletích

Jan Kvasnička, Petr Sucharda

336
160 let české medicíny prizmatem 16 jubileí Spolku českých lékařů na stránkách Časopisu lékařů českých

Petr Svobodný


Osobní zprávy

340
Zemřel profesor Miroslav Ryska

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa