Časopis lékařů českých - Číslo 7-8/2020

Úvodem

250
Úvodem

Petr Sucharda


Editorial

251
Editorial

RNDr. Martin Falk, Ph.D.


Dějiny lékařství

252
Klíčové momenty v historii československé radiobiologie

Leoš Navrátil, Stanislav Brádka, Václav Navrátil


Přehledový článek

258
Biologické účinky ionizujícího záření

Renata Havránková

261
Moderní trendy v radioterapii

Pavel Šlampa

268
Reparace DNA v buňkách nádorů hlavy a krku a možnosti využití monitorování tohoto procesu pro odhad radiorezistence jednotlivých nádorů a výběr optimální primární léčby

Zuzana Horáková, MUDr. Jaromír Gumulec, Olga Kopečná, Eva Pagáčová, Michal Masařík, Alena Bačíková, Iva Falková, Martina Raudenská, Tomáš Vičar, Hana Binková, Martin Falk

275
Trendy ve farmakologické stimulaci regenerace ionizujícím zářením poškozeného savčího organismu

Michal Hofer

281
Biologická dozimetrie a moderní (-omické) metody

Gabriela Kultová, Marcela Jeličová, Jana Čížková, Zuzana Šinkorová, Aleš Tichý

286
Pokroky ve výzkumu poškození a reparace DNA v buňkách vystavených různým druhům ionizujícího záření v éře superrozlišovací optické mikroskopie

Martin Falk, Michael Hausmann

298
Principy a výhledy vakcinace proti viru SARS-CoV-2

Jitka Smetanová, Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková, Tomáš Milota

312
Roční období, vitamin D a COVID-19

Miloslav Kopeček, Cyril Höschl


Původní práce

303
Stáří není nemoc: Vývoj hladiny ochranných protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 u seniorů z Domova Břevnice

Václav Fejt, Zuzana Krátká, Hana Zelená, Tomáš Fürst


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa