V managementu pooperační bolesti je metamizol doporučeným analgetikem

15. 8. 2018

Metamizol (dipyron) je analgetikum s mírným spasmolytickým účinkem, které se používá nejčastěji ke zvládnutí bolestí souvisejících s chirurgickými výkony, renálními kolikami, onkologickými onemocněními nebo migrénami.

Klasifikace účinnosti

Pro bolesti související s chirurgickými zákroky byla různá analgetika srovnávána pomocí kritéria NNT (number needed to treat). To odpovídá počtu pacientů, kterým je nutné podat konkrétní dávku léčiva, aby alespoň u jednoho z nich došlo vlivem tohoto léčiva během 4–6 hodin k 50% úlevě od bolesti. Nižší hodnoty tedy znamenají vyšší pravděpodobnost účinné analgezie. Výsledky byly získány na základě vyhodnocení velkých metaanalýz zahrnujících pacienty se střední až těžkou akutní bolestí.

Srovnání s jinými analgetiky

Metamizol lze podávat v jednotlivé perorální (p. o.) dávce 500–1000 mg nebo v pomalé intravenózní (i. v.) infuzi (> 15 minut) v dávce 1000–2500 mg. Maximální denní dávka činí 4000 mg pro p. o. podání a 5000 mg pro i. v. aplikaci.

Randomizované dvojitě zaslepené jednodávkové studie s pacienty s mírnou až vážnou pooperační bolestí srovnávaly metamizol s placebem a určily jeho NNT:

  • pro dávku 500 mg metamizolu: 2,4;
  • pro dávku 1000 mg metamizolu: 1,6.

Porovnáním s NNT hodnotami jiných analgetik se ukázalo, že 500 mg p. o. metamizolu má podobnou účinnost jako 400 mg ibuprofenu či kombinace 1000 mg paracetamolu s 60 mg kodeinu a vyšší účinnost než 1000 mg samotného paracetamolu. Metamizol lze podávat například po zákrocích na hlavě a krku. Spolu s paracetamolem je preferovaným analgetikem oproti NSAIDs, neboť neovlivňuje funkci krevních destiček a hemokoagulaci.

Otázka bezpečnosti uzavřena

V řadě zemí (např. Německo, Španělsko) je metamizol první volbou mezi neopioidními analgetiky, zatímco např. USA nebo Japonsko jeho používání zakázaly kvůli možné agranulocytóze. Metaanalýza publikovaná v roce 2015 však potvrdila bezpečnost používání metamizolu v léčbě pooperačních bolestí. Celkem 79 analyzovaných studií (zahrnujících cca 4 tisíce pacientů) neukázalo žádné rozdíly ve výskytu závažných nežádoucích příhod mezi metamizolem a jinými analgetiky a nebyly zaznamenány žádné případy agranulocytózy ani úmrtí.

(mir)

Zdroje:
1. Zaslansky R. Dipyrone (metamizol) for management of postoperative pain. Pain Out, 2013 Feb. Dostupné na: http://pain-out.med.uni-jena.de/dipyrone.html.
2. Kötter T., da Costa B. R., Fässler M. et al. Metamizole-associated adverse events: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2015; 10 (4): e0122918, doi: 10.1371/journal.pone.0122918.
3. Šimíček M. Oxfordská liga analgetik a terapie akutní bolesti z pohledu farmaceuta. Praktické lékárenství 2014; 10 (5): 166–170.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa