Účinnost a bezpečnost metamizolu v léčbě akutní migrenózní ataky

6. 3. 2018

Metamizol je neopioidní analgetikum s antipyretickým a spasmolytickým účinkem. I když jsou dostatečně známy benefity tohoto léčiva, existuje jen málo studií, které by se věnovaly jeho efektu při atace migrény. Autoři předkládané práce hodnotili účinnost a bezpečnost tabletové formy metamizolu v případě migrenózních bolestí u pacientů s aurou i bez ní.

Indikace metamizolu

Metamizol (označovaný také jako dipyron) se řadí mezi běžně používaná neopioidní analgetika. Je dostupný v perorální, rektální i injekční lékové formě a indikuje se k tlumení středně silných až silných bolestí, které provázejí mimo jiné biliární a renální koliky. Někdy může být nasazen i k potlačení migrenózních záchvatů.

Cílem dvojitě zaslepené zkřížené randomizované placebem kontrolované multicentrické studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost metamizolu u pacientů s akutní migrenózní atakou.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno 73 pacientů, u kterých byla podle kritérií IHS (International Headache Society) diagnostikována migréna s aurou i bez ní. Probandi byli randomizováni k podání metamizolu a placeba tak, že během celkově 3 záchvatů prodělaných v době studie užili ve 2 případech metamizol (2 tablety à 500 mg) a 1× dávku placeba.

Intenzitu bolesti hodnotili podle verbální 4stupňové škály bolesti: 0 = bez bolesti, 1 = mírná bolest, 2 = středně těžká bolest, 3 = silná bolest, a to před užitím léku a dále v intervalech 1, 2, 4 a 24 hod. po podání.

Výsledky

Průměrná výchozí intenzita bolesti činila v obou skupinách 2,45 ± 0,5, s mediánem 2 (středně silná bolest). Pacienti užívající metamizol udávali oproti placebu signifikantně výraznější snížení intenzity bolesti ve všech měřených časových úsecích (p = 0,0001). Rekurence migrény byla v případě placeba vyšší (33 %) než ve skupině s metamizolem (16,7 %). Nežádoucí účinky medikace byly zanedbatelné či minimální.

Závěr

Metamizol podaný v dávce 1 g prokázal v případě migrenózní ataky ve srovnání s placebem signifikantně lepší efekt. Díky dobré toleranci i cenové dostupnosti je vhodný jako jeden z léků první volby.

(zemt)

Zdroj: Tulunay F. C., Ergün H., Gülmez S. E. et al. The efficacy and safety of dipyrone (Novalgin) tablets in the treatment of acute migraine attacks: a double-blind, cross-over, randomized, placebo-controlled multi-center study. Funct Neurol 2004; 19 (3): 197–202.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa