Účinnost a bezpečnost metamizolu hodnocená podle Oxfordské ligy analgetik

7. 5. 2019

Metamizol je nenávykové pyrazolové analgetikum s analgetickými, antipyretickými a spasmolytickými účinky. Léčivo je indikované v terapii silné akutní nebo chronické bolesti a horečky nereflektující na jinou léčbu. Oxfordská liga analgetik je užitečný nástroj sloužící pro výběr účinného a bezpečného analgetika. V tomto žebříčku figuruje metamizol na předních pozicích, a to v dávkách 500 a 1000 mg.

Úvod

Oxfordská liga analgetik (The Oxford League Table of Analgesic Efficiacy) je žebříček využívaný pro porovnání účinnosti jednotlivých analgetik. Léčiva jsou v žebříčku seřazena podle parametru NNT (number needed to treat), a to na základě metaanalýz sestavených z mnoha randomizovaných dvojitě zaslepených klinických studií u pacientů se středně silnou až silnou bolestí. Parametr NNT v tomto žebříčku značí počet pacientů, kterým je potřeba dát určitou dávku léčiva, aby alespoň u jednoho z nich došlo během 4–5 hodin k 50% úlevě od bolesti. Čím nižší je tato hodnota, tím větší je pravděpodobnost účinku léčiva.

Inzerce:

Metamizol v Oxfordské lize analgetik

Podle Oxfordské ligy analgetik je nejvyšší pravděpodobnost účinku pozorována při použití nesteroidních antiflogistik, kombinace paracetamolu s opioidy a metamizolu. Metamizol v dávce 1000 mg se v Oxfordské lize analgetik pohybuje na předních příčkách a dosahuje hodnoty NNT 1,6 (počet pacientů ve studii 113; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,3–2,2). Metamizol v dávce 500 mg se umístil v první třetině žebříčku s hodnotou NNT 2,4 (počet pacientů ve studii 288; 95% CI 1,9–3,2). Podle žebříčku vykazuje větší účinnost než jiná hojně užívaná analgetika, například ibuprofen v dávce 200 a 400 mg, diklofenak v dávce 25 a 50 mg, paracetamol v dávce 500 a 1000 mg nebo tramadol v dávce 75 a 100 mg. Podle Oxfordské ligy analgetik lze metamizol použít v přiměřených dávkách u dětí od 15 let věku.

V porovnání s nesteroidními antiflogistiky a opioidy je velkou výhodou metamizolu nižší množství nežádoucích účinků. Metamizol velmi vzácně způsobuje poruchy krvetvorby, mezi něž patří leukopenie až agranulocytóza, trombocytopenie, dřeňový útlum nebo hemolytická anémie. Z výsledků studií vyplývá, že incidence agranulocytózy činí 1 : 1 500 000 pacientů. V České republice dosud nebyl hlášen žádný případ agranulocytózy při spotřebě více než 10 milionů definovaných denních dávek přípravků s obsahem metamizolu. Riziko z hlediska mortality je v případě metamizolu nízké a odhaduje se podobné jako u paracetamolu.

Závěr

Z výsledků Oxfordské ligy analgetik vyplývá, že metamizol v dávkách 500 a 1000 mg se řadí mezi velmi účinná a bezpečná analgetika.

(holi)

Zdroje:
1. The Oxford League Table of Analgesic Efficacy. Dostupné na: www.bandolier.org.uk/booth/painpag/Acutrev/Analgesics/lftab.html
2. Šimíček M. Oxfordská liga analgetik a terapie akutní bolesti z pohledu farmaceuta. Praktické lékárenství 2015; 5 (2): 54–58.



Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa