Tramadol s dávkováním 1× denně může zvýšit compliance pacientů

28. 7. 2015

Jak ukázal přehled prací týkajících se tramadolu podávaného 1× denně (OD), profil účinnosti a bezpečnosti předurčuje tento lék k dlouhodobé terapii chronické nenádorové bolesti. Léková forma umožňující podávání 1× denně navíc nabízí výhodu jednoduššího dávkovacího režimu s potenciálem vyšší compliance pacientů.

Podle výsledků několika kontrolovaných klinických studií je účinnost tramadolu OD srovnatelná s jeho dalšími lékovými formami. Tramadol OD prokázal svoji analgetickou účinnost ve třech randomizovaných placebem kontrolovaných studiích u pacientů s osteoartritidou. Tři randomizované kontrolované studie ukázaly srovnatelnou účinnost tramadolu OD, tramadolu s okamžitým uvolněním a tramadolu s postupným uvolňováním, navíc s příznivějším profilem nežádoucích účinků. Otevřená studie dlouhodobé snášenlivosti prokázala, že tramadol OD je bezpečný při zmírnění bolesti u pacientů s revmatickými chorobami. Analgetický účinek tramadolu OD vede k nižšímu počtu přerušení spánku a k lepší fyzické výkonnosti pacientů.

Tramadol OD umožňuje při podávání 1× denně udržet přijatelnou úroveň analgezie, navíc bez vysokých vrcholů plazmatické koncentrace a s nižší incidencí nežádoucích účinků. Příznivý profil bezpečnosti tramadolu OR se projevuje zejména nižším výskytem závratí a zvracení. Subjektivní spokojenost s touto léčbou bolesti dokládá vysoké procento pacientů, kteří hodnotí tramadol OD jako účinný nebo velmi účinný. Dávkovací režim s podáváním 1× denně může zvýšit compliance pacientů s léčbou.

(zza)

Zdroj: Coluzzi F., Mattia C. Chronic non-cancer pain: Focus on once-daily tramadol formulations. Ther Clin Risk Manag. 2007 Oct; 3 (5): 819–829.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa