Synergický účinek analgetik při cytotoxické terapii nádorů slinivky

28. 11. 2018

Perioperační období je při léčbě nádorů pankreatu obzvláště rizikové pro rozvoj metastáz a progresi onemocnění. Autoři prezentované studie se zaměřili na efekt analgetik běžně podávaných pro tlumení pooperační bolesti na proliferaci, apoptózu a nekrózu v in vitro modelu rakoviny slinivky.

Nádory pankreatu

Adenokarcinom pankreatu je jedním z nejagresivnějších nádorových onemocnění s předpokládanou délkou přežití cca 6 měsíců. Hlavním důvodem špatné prognózy onemocnění je tendence k časným metastázám a extrémně rychlý růst nádoru.

Ukázalo se, že období těsně po chirurgickém odstranění primárního tumoru je obzvláště rizikové pro vznik metastáz a progresi onemocnění. Kombinace chirurgického zákroku, perioperačně zhoršené funkce imunitního systému a podávání léčiv zvyšuje riziko šíření nádoru.

Vědci z univerzity v německém Řeznu se proto zaměřili na výzkum účinků běžně podávaných neopioidních analgetik a anestetik, paracetamolu a metamizolu (a jeho aktivního metabolitu 4N-methylaminoantipyrinu [MAA]) na proliferaci, apoptózu a nekrózu buněk rakoviny pankreatu.

Inzerce:

Metodika

Pro experimenty byly použity buněčné linie PaTu 8988t a Panc-1. Buňky byly až po dobu 48 hod. vystaveny působení paracetamolu (v koncentraci až 1 mM), metamizolu (až 0,5 mM) nebo MAA (až 0,5 mM).

Proliferace buněk byla měřena metodou ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) s použitím inkorporace značeného bromodeoxyuridinu (BrdU). Apoptóza byla hodnocena průtokovou cytometrií s využitím značení annexinu V.

Výsledky

Metamizol a paracetamol signifikantně inhibovaly proliferaci zkoumaných buněčných linií. Po přidání metamizolu k buňkám PaTu 8988t bylo po 3hodinové inkubaci pozorováno snížení rychlosti apoptózy, která se však po 9 hodinách inkubace signifikantně zvýšila.

Závěr

Kombinace metamizolu nebo paracetamolu s cytotoxickou terapií by mohla vykazovat synergický efekt. Pro odhalení mechanismu tohoto působení je však třeba dalších studií.

(este)

Zdroj: Malsy M., Graf B., and Bundscherer A. Effects of metamizole, MAA, and paracetamol on proliferation, apoptosis, and necrosis in the pancreatic cancer cell lines PaTu 8988 t and Panc-1. BMC Pharmacol Toxicol 2017; 18 (1): 77, doi: 10.1186/s40360-017-0185-y.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa