Signifikantní účinnost kombinace tramadol/paracetamol u starších pacientů s lumbalgií nekontrolovanou NSAIDs

23. 11. 2017

Lumbalgie či lumbago (LBP – low back pain) je běžným a nákladným stavem v moderní společnosti. Chronická muskuloskeletální bolest ovlivňuje každodenní aktivity a má vliv i na psychický stav pacienta. LBP je běžně léčena pomocí nesteroidních antiflogistik (NSAIDs), ačkoliv se jejich chronické užívání nedoporučuje zvláště u starších pacientů kvůli vysoké míře výskytu komplikací, jako jsou selhání ledvin, infarkt myokardu, iktus či gastrointestinální ulcerace a krvácení, jež mohou být i fatální. Japonská observační studie proto zkoumala efektivitu podání kombinace tramadol/paracetamol u těchto nemocných.

Průběh studie

Do studie bylo zahrnuto 24 pacientů (10 mužů a 14 žen; průměrný věk 65,1 ± 12,1 roku) s LBP trvající déle než 3 roky a/nebo bolestí nohou, které nereagovaly na terapii NSAIDs. 14 případů tvořili pacienti se syndromem neúspěšné chirurgické léčby degenerativního onemocnění bederní páteře (FBSS – failed back surgery syndrome), 10 pacientů neprodělalo chirurgický zákrok.

Sledovaným nemocným byla předepsána kombinace tramadol/paracetamol (37,5 mg / 325 mg, 4 tablety denně) po dobu 1 měsíce a jako prevence nauzey a obstipace metoklopramid a oxid hořečnatý. Před zahájením terapie, po 1 týdnu a po 1 měsíci léčby byly vyhodnoceny následující parametry: bolesti nohou a LBP (vizuální analogová stupnice [VAS]), aktivita každodenního života (dotazník Roland-Morris Disability Questionnaire [RDQ]) a disabilita (dotazník Oswestry Disability Index [ODI]).

Výsledky

U zkoumané populace pacientů byla bolest nohou údajně závažnější než LBP. Bolesti nohou byly významně menší během 1 týdne terapie (p = 0,00093), LBP vykazovala signifikantní zlepšení po 1 měsíci od zahájení terapie (p = 0,00034). Průměrná hodnota RDQ před zahájením léčby kombinací tramadol/paracetamol dosahovala 10,9 (p = 0,015), o 1 měsíc později se signifikantně zlepšila na 7,3 (1 týden, p = 0,511; 1 měsíc, p = 0,00034). Po měsíci od zahájení léčby se průměrná hodnota ODI zlepšila z počátečních 46,7 na 36,5 (p = 0,00316). Stav LBP se nezlepšil u 25 % pacientů.

41,6 % pacientů na počátku terapie pociťovalo nevolnost a závratě / pocit vznášení se, 12,5 % pacientů kvůli tomu terapii ukončilo. Dalším častým nežádoucím účinkem byla zácpa.

Závěr

Bolesti nohou vymizely během týdne od nasazení kombinace tramadol/paracetamol, LBP se zlepšila po měsíci terapie. Vzhledem k tomu, že se jednalo spíše o observační než srovnávací studii, je třeba provést další výzkumy k vyhodnocení dlouhodobé účinnosti uvedené lékové kombinace u starších pacientů s LBP, kteří nereagují na NSAIDs.

V této studii byla radikulopatie přisuzována spinálním lézím, jako je herniace disku. Je však obtížné diagnostikovat a léčit nespecifické LBP. Kombinace tramadol/paracetamol podávaná nepřetržitě po dobu 1 měsíce tyto potíže zmírnila, což naznačuje, že LBP může být komplexnějším stavem než jen radikulární bolestí.

(rej)

Zdroj: Imamura T. Significant efficacy of tramadol/acetaminophen in elderly patients with chronic low back pain uncontrolled by NSAIDs: an observational study. Open Orthop J 2015; 9: 120–125, doi: 10.2174/1874325001509010120.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa