Předoperační podání kombinace paracetamol/kodein při extrakci třetího moláru

15. 8. 2017

Hlavním cílem prezentované práce bylo zhodnocení účinnosti kombinace paracetamolu s kodeinem (podané před operací v jedné dávce) proti akutní pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru prováděné v lokální anestezii.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o randomizovanou split-mouth (pro snížení interindividuální variability jsou ramena studie náhodně přiřazena pravé nebo levé části chrupu) placebem kontrolovanou dvojitě zaslepenou studii. Vedle primárního cíle, jímž bylo zhodnocení účinnosti předoperačního podání kombinace paracetamolu s kodeinem proti bolesti způsobené chirurgickou extrakcí třetího moláru retinovaného v dolní čelisti, byl sledován rovněž počet pacientů, kteří užili záchrannou medikaci, čas do jejího užití, počet užitých tablet a výskyt nežádoucích účinků.

Do studie bylo zahrnuto celkem 32 pacientů, mužů i žen ve věku 20–29 let, což dohromady představovalo 64 bilaterálních symetricky postižených dolních čelistí operovaných zvlášť s měsíčním odstupem. Tito pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin: jedna při první a druhé operaci dostávala perorální kombinaci 500 mg paracetamolu + 30 mg kodeinu (analgetické rameno), druhá placebo. Lokální anestezie byla provedena mepivakainem s adrenalinem, hodinu před operací byla pacientům podána profylaxe 2 g amoxicilinu s kyselinou klavulanovou a 15 minut před operací analgetická medikace nebo placebo.

Výsledky

První den po operaci byl signifikantně nižší počet pacientů uvádějících bolest ve skupině s analgezií než s placebem (p < 0,001), druhý den uváděli bolest pacienti v obou skupinách srovnatelně. Při druhé operaci zaznamenávali pacienti užívající placebo signifikantně vyšší bolest než při první operaci (p = 0,011), v analgetickém rameni nebyl v míře bolesti rozdíl. Čas do užití první záchranné medikace byl signifikantně delší ve skupině s analgezií (p = 0,004). Počet pooperačně užitých tablet se mezi oběma skupinami významně nelišil (p = 0,104). Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Závěr

Předoperační podání kombinace paracetamolu s kodeinem signifikantně snížilo intenzitu pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru a oddálilo dobu do užití záchranné medikace.

(mir)

Zdroj: Cristalli M. P., La Monaca G., De Angelis C. et al. Efficacy of preoperative administration of paracetamol-codeine on pain following impacted mandibular third molar surgery: a randomized, split-mouth, placebo-controlled, double-blind clinical trial. Pain Res Manag 2017; 2017: 9246352, doi: 10.1155/2017/9246352.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa