Orodisperzní tramadol významně zmírňuje bolest při hysterosalpingografii

30. 7. 2015

V randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii se 128 ženami s hysterosalpingografií prokázal orodisperzní tramadol s rychlým uvolňováním významné zmírnění bolesti bez zvýšení výskytu nežádoucích účinků. Zmírnění bolesti bylo nezávislé na použitém nástroji (kovová kanyla / balónkový katétr).

V této studii, provedené v centru reprodukční medicíny Svobodné univerzity v Bruselu (Vrije Universiteit Brussel) v roce 2010 byly ženy podstupující radiodiagnostické vyšetření průchodnosti vejcovodů randomizovány do 4 skupin: 1) s tramadolem a kovovou kanylou, 2) s tramadolem a balónkovým katétrem, 3) s placebem a kovovou kanylou a 4) s placebem a balónkovým katétrem. Primárním sledovaným parametrem bylo skóre na 10cm vizuální analogové stupnici bolesti v různých časových okamžicích během vyšetření a po něm. Sekundární sledované parametry zahrnovaly výskyt nežádoucích účinků a hodnocení bolesti lékařem.

Výsledky ukázaly statisticky významně nižší intenzitu bolesti dle hodnocení pacientek ve skupinách s tramadolem v porovnání se skupinami s placebem (absolutní rozdíl 0,91 bodu, relativní rozdíl 33 %, p < 0,001). Bolest byla ve skupinách s tramadolem významně menší také dle hodnocení lékařů (o 39 %, p < 0,001). Rozdíl v intenzitě bolesti mezi skupinami s kovovou kanylou a balónkovým katétrem nebyl významný (p = 0,82). Výskyt vedlejších účinků byl při podávání tramadolu a placeba srovnatelný.

Autoři této studie, publikované v časopise Human Reproduction, došli k závěru, že orodisperzní tramadol s rychlým uvolňováním významně zmírňuje bolest u žen při hysterosalpingografii.

(zza)

Zdroj: Stoop D., De Brucker M., Haentjens P., et al. Fast-release orodispersible tramadol as analgesia in hysterosalpingography with a metal cannula or a balloon catheter. Hum Reprod. 2010 Jun; 25(6): 1451–1457.Štítky
Chirurgia všeobecná Neurológia Ortopédia Praktické lekárstvo pre dospelých Algeziológia
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa